Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor i filosofi och undervisar på kurser inom filosofi, estetik och lärarutbildning.

08-608 40 78 086084078

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Gustav Strandberg är lektor i filosofi. Hans forskningsintressen rör sig inom ramarna för politisk filosofi och fenomenologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA