Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor och forskare i filosofi. Hans forskning kretsar kring ämnen inom politisk filosofi, marxism och estetik. Han är även verksam som översättare.

08-608 40 78 086084078

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Gustav Strandberg är lektor i filosofi. Hans forskningsintressen rör sig inom ramarna för politisk filosofi och fenomenologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.