Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

08-608 46 07 086084607

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Presentation

Jag doktorerade i februari 2007 i ämnet idéhistoria vid genusforskarskolan på Umeå universitet, med avhandlingen Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal. Sedan höstterminen 2007 undervisar jag i Genusvetenskap och på Lärarutbildningen på Södertörns högskola.

Forskning

Min forskning har främst rört områden som genus, kön och sexualitet i relation till sociala och politiska rörelser. Min avhandling behandlade mansrörelsen i Sverige under 1970-talet och dess syn på genus, feminism och sexualitet. Jag intresserade mig för rörelsens utmanande av den rådande genusordningen och hur mottagandet och reaktionen på rörelsen såg ut. Sedan avhandlingen har jag vidare forskat om begreppet "den nya mannen" i ett historiskt perspektiv och analyserat hur användandet av begreppet bidrar till konstruktioner av maskulinitet, jämställdhet, klass och nationell identitet.

I det vr-finansierade projektet "En riktigt revolutionär. Konstruktioner av maskulinitet och politik i den svenska 68-vänstern, 1965 - 1980" studerade jag hur revolutionära maskulina arbetarideal konstruerades i de revolutionära kommunistiska rörelserna i Sverige på 1970-talet. Vidare studeras vilken kvinnokamp som bedrevs i rörelserna och vilket motstånd kvinnokampen mötte samt hur detta relaterade till de starka maskulinitets- och arbetarklassideal som uppstod och hur detta kan kopplas till den politik som rörelserna utvecklade.

I ett nyligen påbörjat projekt undersökter jag protest och motstånd mot den framväxande högervågen under 1980-talet. Genom att ta utgångspunkt i några av de många allaktivitetshus och kampen för dessa som fördes under perioden studerar jag makt, motstånd, protest och politik under decenniet.

Jag har även ett forskat om normkritiskt pedagogik och hur detta har beskrivits i skolverkets många rapporter och råd och jag är redaktör för en nyligen utgiven antologi som har fokus på interkulturalitet i relation till undervisning och utbildning.

Publikationer (i urval)

Perspektiv på interkulturalitet (2020) (red). Södertörn studies in education. Huddinge.

Revolutionärer. Kön, klass och kvinnokamp svensk revolutionär 1970-talsvänster (2017) Makadam: Stockholm.

"Jämställd men könlös. Kvinnors konstruktion av maskulinitet i svensk 1980-talspress" (2013). I (red.) Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors texter och bild 1500 - 2000". Makadam: Stockholm.

"Kvinnorörelsens lillebror - 1970-talets svenska mansrörelse" (2012). I (red.) Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder, Könspolitiska nyckeltexter. Från befolkningskris till talibantal 1930 - 2002. Makadam: Stockholm.

"Sex för kärleks skull. Om skolans sex- och samlevnadsundervisning 1980 - 90-tal"(2011). I (red.) Anders Burman & Lena Lennerhed, Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Atlas: Stockholm.

"En riktig revolutionär. Klass, kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern"(2010). Norma nr 2.

"Nya pappan - gammal myt?" (2010). i Arena nr 6.

Befria mannen. Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal (2007). H:ström text och kultur: Umeå.

"To Be or Not To Be a Caring Father. Heteronormativity, Masculinity and Unmanliness in the Swedish "Velour Daddy Debate, 1983" (2007). I (red.) Åsa Andersson & Eva Magnusson, Present Challenges in Gender Research, National School of Gender Research: Umeå.

"Bland velournallar och mjukismän" (2004). I Tvärsnitt nr 1.

"Kvinnorörelsens lillebror" (2004). I NIKK magasin nr 2.

"Befria mannen. Försök till ny genusordning?" (2003). I (red) Thomas Johansson & Jari Kuosmanen, Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män, Liber förlag: Malmö.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA