Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

08-608 46 07 086084607

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Presentation
Jag doktorerade i februari 2007 i ämnet idéhistoria vid genusforskarskolan på Umeå universitet, med avhandlingen Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal. Sedan höstterminen 2007 undervisar jag i Genusvetenskap och på Lärarutbildningen på Södertörns högskola.

Från och med 1 mars 2013 är jag programsamordnare med ansvar för ordinarie Förskollärrutbildning med interkulturell profil.

Forskning:
Min forskning har tidigare behandlat om den svenska mansrörelsen i Sverige under 1970-talet och dess syn på genus, feminism och sexualitet. Jag har intresserat mig för rörelsens utmanande av den rådande genusordningen och hur mottagandet och reaktionen på rörelsen såg ut.

Sedan avhandlingen har jag forskat om begreppet "den nya mannen" i ett historiskt perspektiv och analyserat hur användandet av begreppet bidrar till konstruktioner av maskulinitet, jämställdhet, klass och nationell identitet.

För närvarande forskar jag i det vr-finansierade projektet "En riktigt revolutionär. Konstruktioner av maskulinitet och politik i den svenska 68-vänstern, 1965 - 1980". Jag studerar hur revolutionära ideal konstruerades i de revolutionära kommunistiska rörelserna och hur konstruerandet av dessa ideal var genomsyrade av maktordningar kring maskulinitet, klass, sexualitet och nationalitet samt hur detta kopplas till den politik som rörelserna utvecklade.

Publikationer (i urval):

"Jämställd men könlös. Kvinnors konstruktion av maskulinitet i svensk 1980-talspress" (2013). I (red.) Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors texter och bild 1500 - 2000". Makadam: Stockholm.

"Kvinnorörelsens lillebror - 1970-talets svenska mansrörelse" (2012). I (red.) Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder, Könspolitiska nyckeltexter. Från befolkningskris till talibantal 1930 - 2002. Makadam: Stockholm.

"Sex för kärleks skull. Om skolans sex- och samlevnadsundervisning 1980 - 90-tal"(2011). I (red.) Anders Burman & Lena Lennerhed, Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Atlas: Stockholm.

"En riktig revolutionär. Klass, kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern"(2010). Norma nr 2.

"Nya pappan - gammal myt?" (2010). i Arena nr 6.

Befria mannen. Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal (2007). H:ström text och kultur: Umeå.

"To Be or Not To Be a Caring Father. Heteronormativity, Masculinity and Unmanliness in the Swedish "Velour Daddy Debate, 1983" (2007). I (red.) Åsa Andersson & Eva Magnusson, Present Challenges in Gender Research, National School of Gender Research: Umeå.

"Bland velournallar och mjukismän" (2004). I Tvärsnitt nr 1.

"Kvinnorörelsens lillebror" (2004). I NIKK magasin nr 2.

"Befria mannen. Försök till ny genusordning?" (2003). I (red) Thomas Johansson & Jari Kuosmanen, Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män, Liber förlag: Malmö.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA