Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Programsamordnare

Lektor

08-608 49 76 086084976

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Helge Hüttenrauch är lektor på Södertörns högskola och undervisar inom Medieteknik och Informatik, bl.a. kurser som Digital affärsutveckling, E-Handel, Business Intelligence (BI), Medieteknisk forskning- och designteori, Mobila tjänster och gränssnitt m.fl.

Helge forskar för nuvarande om skapande av nyttan genom dataanvändning i organisationer samt interaktionsdesign för Artificiell Intelligens (AI) med användningsfall i fordonsindustrin.

Tidigare forskningsprojekt handlade om datajournalistiska tjänster där data från den offentliga sektorn används för att producera journalistiska inslag. Intresse för (big) data analyser mha visualiseringar användes också för olika former av omvärldsbevakning (eng. business intelligence).

Helge har erfarenheter med standardiseringsprojekt inom ramen av projekt ledda av European Telecomunications Standards Institute (ETSI) samt EU finansierade forskningsprojekt som COGNIRON och CommRobot. Gemensamt för dessa projekt var fokus på framtagning av innovativa tjänster och design för dessa, bl. a. för framtida interaktionsteknologier, robotiserade och automatiserande tjänster i hemmet eller semi-publika platser (inköpscenter).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.