Henrik Johnsén

Henrik Johnsén

Lektor

Docent i religionshistoria. Min forskning är inriktad mot kristendom, främst senantikt klosterväsende och syrisk-ortodox kristendom i Sverige och migration.

08-608 44 08 086084408

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.