Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Inga Brandell är senior-professor i statsvetenskap vid Samhällsvetenskapliga institutionen, och sedan augusti 2013 också professor II vid Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hon har sin doktorsgrad från Uppsala universitet och har arbetat som forskare vid Internationella Fredsforskningsinstitutet i Oslo och med AKUT-gruppen vid Uppsala universitet, samt som lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Södertörn. Hon ledde det flervetenskapliga projektet "Borders and Boundaries in the Middle East" och har varit ordförande för lärarförslagsnämnden för samhälls- och naturvetenskap vid Södertörns högskola. Hon var studierektor för forskarutbildningen i statsvetenskap vid högskolan. Hon har också arbetat för Utrikesdepartementet med placering i Alexandria, Egypten, under tidigt 2000-tal.

Hennes forskningsintressen gäller politik och politisk förändring i Mellanöstern, särskilt de nordafrikanska länderna och oftast i samband med deras regionala och internationella relationer och sammanhang. Ett pågående projekt, tillsammans med Åsa Lundgren och Emma Jørum vid Uppsala universitet, gäller relationen mellan Mellanösterns stater och deras emigrerade medborgare (En gränslös stat? Nationalstaten och de utflyttade befolkningarna i Mellanöstern).

Inga Brandell undervisar om Mellanösterns politik, Politisk Teori, Kunskapsteori. Hösten 2014 ger hon en forskarkurs om The Arab Spring: a Challenge to Comparative and International Politics, vid Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Inga Brandell har regelbundet bidragit med artiklar och inlägg, under senare tid i första hand om arabisk politik, kultur och samhälle, i svenska tidningar och i radio.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA