Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Mitt huvudsakliga fokus är på hur människor kan utvecklas, samtala och skapa hållbara lösningar på centrala samhällsutmaningar.

08-608 50 72 086085072

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Presentation
Jag är fil.dr i socialt arbete (Umeå universitet) och arbetar som lektor i socialt arbete vid Institutionen för samhällsvetenskaper.


Forskning
I min avhandling Problembilder av barn. Representationer, föreställningar och strategier i BRIS stödtelefon 1996-98 (2012) undersökte jag hur bilder av barn och barns problem uppstod och skapades inom Barnens rätt i samhället (BRIS) i en samhällelig kontext under 1990-talet. Avhandlingens empiriska data består av intervjuer med medarbetare om deras syn på barns och ungas problem och specifikt från enskilda barnsamtal i stödtelefonen Barnens hjälptelefon. Centrala teman om barn och unga beskrivs och analyseras. Jag har därefter forskat om skolsocialt arbete via elevhälsans arbete och om barns olika livsfrågor. Jag skriver även om hållbarhet i socialt arbete. Jag är även utbildad forskarhandledare.


Undervisning
Jag har undervisat på socionomprogrammet under många år, både på olika lärosäten och på olika nivåer, alltifrån termin 1 till masternivå. Jag indervisar mestadels i teorier om barn och unga, barnsamtal, kvalitativ metod och vetenskapsteori på olika nivåer, socialt arbete som vetenskapligt ämne. Just nu har jag även seminarier om social ojämlikhet och migration på polisutbildningen. Jag har i flera omgångar undervisat på psykoterapiutbildningarnas steg 1 och steg 2. Jag har även haft vidareutbildningar för socionomer. Jag handleder och examinerar uppsatser och examensarbeten.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.