Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

08-608 49 97 086084997

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME236

Se engelska sidan.

Go to the English version.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA