Jenny Yourstone

Jenny Yourstone

Lektor

Arbetar som lektor i psykologi samt mot polisutbildningen. Mångårig erfarenhet av forskning om framför allt våldsbrott; från våld i nära relation, hedersvåld till extremism.

08-608 48 93 086084893

Institutionen för samhällsvetenskaper

0046702083973 0046702083973

ME244

Sedan disputation 2008 mångårig erfarenhet av forskning inom myndighet, framför allt Kriminalvården, där jag som forskningsledare uteslutande arbetat med kvalificerade forskningsfrågor/ projekt, kvantitativt (registerstudier, enkätstudier etc.) / kvalitativt (innehållsanalys, djupintervjuer etc.) samt systematiska kunskapsöversikter, som rör olika former av kriminalitet/ riskfaktorer för kriminalitet. Från prostitution och människohandel, kvinnor som begår (vålds-)brott, sexualbrott, partnervåld, beslutsfattande inom rättsprocessen till hedersvåld och våldsbejakande extremism.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.