Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Min undervisning är framförallt fokuserad på praktisk tillämpning av psykologiska teorier inom objektivitet, kommunikation, självreglering och undervisning.

08-608 47 89 086084789

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Mitt arbete på Södertörns Högskola är inkluderar undervisning och forskning. Undervisningen sker inom ämnet Psykologi inom Psykologiämnet, Polisutbildningen och Lärarutbildningen. De frågor som jag anser vara viktigast för de studenter går mina kurser är den praktiska tillämpningen av psykologiska teorier genom ökad förståelse, förbättrad kommunikation och ökad anpassningsbarhet.

Den forskning inom psykologi som intresserar mig mest är hur bedömningar av människor sker och vilka praktiska konsekvenser detta får för beteende.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA