Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Mina huvudintressen inom psychologi är statistisk modellering inom fältet psykisk hälsa. För tillfället arbetar jag i projekt inriktade på depression, sömnstörning och välmående.

08-608 47 89 086084789

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Min forskning är inriktad på miljöpåverkan av psykologiska och fysiologiska processer. Tidigare fokuserade jag på effekterna från akustiska miljöer, men idag har mitt forskningsintresse breddats till andra typer av miljöfaktorer som: bakgrundsinformation, bedömning av situationer och psykologiska tillstånd.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.