Jim Hagström

Jim Hagström

Doktorand

Doktorand i idéhistoria inom den nationella forskarskolan för politisk idéhistoria.

08-608 43 90 086084390

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Jim Hagström is a PhD student at Södertörn university and part of the national research school in the History of Political Thought. He has a background in Economic history and Global political economy and is currently studying the market as a political category with a focus on the Swedish electricity market. In his PhD project, he traces different market (re)formulations of the Swedish electricity market from the 1930s to the 1990s. Of particular focus is to understand how the relationship between citizens as consumers and the state has been shaped on the marketplace since the 1930s.

 

Latest publications

Arnberg, K. and Hagström, J. (2024) ‘Wartime segmentation: Class, gender, and nation in the marketing of consumers, Sweden 1939–1945’, Enterprise & Society, pp. 1–32. doi:10.1017/eso.2024.7.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.