Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

08-608 42 67 086084267

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Jag är vice ordförande i fakultetsnämnden samt professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, där jag har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen och forskningsmiljön inom ämnet. Från januari 2019 t o m januari 2021 var jag ordförande för forskarskolan PESO. Tidigare har jag bland annat varit forskningschef vid Utrikespolitiska institutet. I både undervisning och forskning fokuserar jag på internationella relationer i allmänhet och politik och teknologi i synnerhet. Jag är särskilt intresserad av frågor kring rymdverksamhet, cyber och digitalisering.

Google scholar profile (klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Jag leder forskningsprojektet Russia in Space, med finansiering från Östersjöstiftelsen (2018-2022). Tillsammans med doktorand Roman Privalov studeras ryska rymdvisioner och Rysslands roller i den internationella rymdpolitiken. Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lyssna gärna på poddar och webbsändningar, där jag intervjuas om rymdpolitik, säkerhetspolitik och andra frågor:

Södertörns forskarpodd - om rymden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rymdprogrammet i P4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folk och försvars seminarium om säkerhetspolitik i rymden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikespolitiska institutets podd om rymdpolitik och populärkultu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r

Södertörns forskarpodd - om Sverige, NATO och Rysslands invasion av Ukraina Länk till annan webbplats.

Mina senaste publikationer (se Google Scholar Länk till annan webbplats. för fullständig lista)

2022

Aylott, Nicholas, Staffan Andersson & Johan Eriksson (2022) “Democracy and Technocracy in Sweden’s Experience of the Covid-19 Pandemic”, Frontiers in Political Science, 9 May 2022. Free of access here Länk till annan webbplats..

Eriksson, Johan and Giampiero Giacomello (2022) “Cyberspace in Space: Fragmentation, Vulnerability, and Uncertainty”, in The Politics of Cyber Security: Socio-Technological Transformations and Political Fragmentation, edited by Myriam Dunn-Cavelty and Andreas Wenger, Chapter 7, pp. 95-107. Routledge. Free of access here Länk till annan webbplats..

2021

Eriksson, Johan and Roman Privalov (2021) “Russian Space Policy and Identity: Visionary or Reactionary?”, Journal of International Relations and Development, 24(2): 381-407. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eriksson, Johan & Lindy M. Newlove-Eriksson (2021) “Theorizing Technology and International Relations: Prevailing Perspectives and New Horizons”, Ch. 1, pp. 1-21 in Technology and International Relations: The New Frontier in Global Power, edited by G. Giacomello et al. Cheltenham: Edward Elgar. Free of access here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Newlove-Eriksson, Lindy and Johan Eriksson (2021) “Technological megashift and the EU: threats, vulnerabilities and fragmentation of responsibility”, in The EU and the Technology Shift, edited by A. Bakardjieva Engelbrekt et al. Palgrave Macmillan.

Eriksson, Johan (2021) "Konstruktivism", kapitel 6 i Internationella relationer, red. Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg, 4.e upplagan, ss. 121-138. Studentlitteratur.

2020

Eriksson, Johan (2020) “Sweden: Small State, Middle Power or Moral Superpower?”, Ch. 9 in Middle Powers in Asia and Europe in the 21st Century, edited by Bertjan Veerbek and Giampiero Giacomello. Rowman & Littlefield. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eriksson, Johan (2020) “Threat framing”, in Oxford Research Encyclopedia of Politics: Crisis Analysis, edited by Eric K. Stern. Oxford University Press. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eriksson, Johan and Lindy Newlove-Eriksson (2020) ”EU och det teknologiska megaskiftet: Hot, sårbarhet och fragmenterat ansvar”, in EU och det teknologiska skiftet: Europaperspektiv 2020, edited by A. Bakardjieva Engelbrekt, A Michalski and L. Oxelheim, pp. 35-61. Santérus förlag. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2019

Eriksson, Johan & Gunilla Reischl (2019) “Worlds Apart, Worlds Together: Converging and Diverging Frames in Climate and Energy Governance”, Globalizations, 16(1): 67-82.

Demirel, Cağla and Johan Eriksson (2019) “Competitive Victimhood and Reconciliation: The Case of Turkish-Armenian Relations”, Identities: Global Studies in Culture and Power, 27(5): 537-556.

2018

Newlove-Eriksson, Lindy, Giampiero Giacomello & Johan Eriksson (2018) “The Invisible Hand? Critical Information Infrastructures, Commercialization and National Security”, International Spectator, 53(2): 124-140.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Continuity and Change in Russian Space Policy

Russia in Space

Assessing Government-Business Cooperation in the EU Defence Sector

Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I.)