Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

08-608 42 67 086084267

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Jag är vice ordförande i fakultetsnämnden samt professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, där jag har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen och forskningsmiljön inom ämnet. Från januari 2019 t o m januari 2021 var jag ordförande för forskarskolan PESO. Tidigare har jag bland annat varit forskningschef vid Utrikespolitiska institutet. I både undervisning och forskning fokuserar jag på internationella relationer i allmänhet och politik och teknologi i synnerhet. Jag är särskilt intresserad av frågor kring rymdverksamhet, cyber och digitalisering.

Google scholar profile (klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Jag leder forskningsprojektet Russia in Space, med finansiering från Östersjöstiftelsen, som avslutas våren 2023. Tillsammans med doktorand Roman Privalov studeras ryska rymdvisioner och Rysslands roller i den internationella rymdpolitiken. Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lyssna gärna på poddar och webbsändningar, där jag intervjuas om rymdpolitik, säkerhetspolitik och andra frågor:

Södertörns forskarpodd - om rymden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rymdprogrammet i P4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folk och försvars seminarium om säkerhetspolitik i rymden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikespolitiska institutets podd om rymdpolitik och populärkultu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r

Södertörns forskarpodd - om Sverige, NATO och Rysslands invasion av Ukraina Länk till annan webbplats.

Mina senaste publikationer (se Google Scholar Länk till annan webbplats. för fullständig lista)

2023

Eriksson, Johan and Lindy Newlove-Eriksson (2023) “Outsourcing the American Space Dream: SpaceX and the Race to the Stars”, Astropolitics (published online 5 April), open access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14777622.2023.2196017?src=

Eriksson, Johan & Roman Privalov (2023) "Ryssland i rymden: nostalgi, futurism och stormaktspolitik", Statsvetenskaplig Tidskrift, 125(1): 99-120.

Giacomello, Giampiero &Johan Eriksson (2023) “Rise of the Nerd: Knowledge, Power and International Relations in a Digital World", in Digital International Relations, edited by Corneliu Bjola & Markus Kornprobst, Ch. 3. Routledge.

2022

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2022) "Space and the New Iron Curtain", Crisis Response Journal, 17(3): 84-85. Available here Länk till annan webbplats. (or send me an e-mail for a free copy).

Aylott, Nicholas, Staffan Andersson & Johan Eriksson (2022) “Democracy and Technocracy in Sweden’s Experience of the Covid-19 Pandemic”, Frontiers in Political Science, 9 May 2022. Open access:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2022.832518/full

Eriksson, Johan and Giampiero Giacomello (2022) “Cyberspace in Space: Fragmentation, Vulnerability, and Uncertainty”, in The Politics of Cyber Security: Socio-Technological Transformations and Political Fragmentation, edited by Myriam Dunn-Cavelty and Andreas Wenger, Chapter 7, pp. 95-107. Routledge.

2021

Eriksson, Johan and Roman Privalov (2021) “Russian Space Policy and Identity: Visionary or Reactionary?”, Journal of International Relations and Development, 24(2): 381-407.

Eriksson, Johan & Lindy M. Newlove-Eriksson (2021) “Theorizing Technology and International Relations: Prevailing Perspectives and New Horizons”, Ch. 1, pp. 1-21 in Technology and International Relations: The New Frontier in Global Power, edited by G. Giacomello et al. Cheltenham: Edward Elgar.

Newlove-Eriksson, Lindy and Johan Eriksson (2021) “Technological megashift and the EU: threats, vulnerabilities and fragmentation of responsibility”, in The EU and the Technology Shift, edited by A. Bakardjieva Engelbrekt et al. Palgrave Macmillan.

Eriksson, Johan (2021) "Konstruktivism", kapitel 6 i Internationella relationer, red. Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg, 4.e upplagan, ss. 121-138. Studentlitteratur.

2020

Eriksson, Johan (2020) “Sweden: Small State, Middle Power or Moral Superpower?”, Ch. 9 in Middle Powers in Asia and Europe in the 21st Century, edited by Bertjan Veerbek and Giampiero Giacomello. Rowman & Littlefield. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eriksson, Johan (2020) “Threat framing”, in Oxford Research Encyclopedia of Politics: Crisis Analysis, edited by Eric K. Stern. Oxford University Press. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eriksson, Johan and Lindy Newlove-Eriksson (2020) ”EU och det teknologiska megaskiftet: Hot, sårbarhet och fragmenterat ansvar”, in EU och det teknologiska skiftet: Europaperspektiv 2020, edited by A. Bakardjieva Engelbrekt, A Michalski and L. Oxelheim, pp. 35-61. Santérus förlag. Available here Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2019

Eriksson, Johan & Gunilla Reischl (2019) “Worlds Apart, Worlds Together: Converging and Diverging Frames in Climate and Energy Governance”, Globalizations, 16(1): 67-82.

Demirel, Cağla and Johan Eriksson (2019) “Competitive Victimhood and Reconciliation: The Case of Turkish-Armenian Relations”, Identities: Global Studies in Culture and Power, 27(5): 537-556.

2018

Newlove-Eriksson, Lindy, Giampiero Giacomello & Johan Eriksson (2018) “The Invisible Hand? Critical Information Infrastructures, Commercialization and National Security”, International Spectator, 53(2): 124-140.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA