Användaren kunde inte hittas.

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

08-608 42 67 086084267

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Jag är professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Tidigare har jag bland annat varit forskningschef vid Utrikespolitiska institutet. Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan internationella relationer och jämförande politik, mer specifikt (1) expertmakt och relationen mellan vetenskap och politik samt (2) makt, teknologi och territorialitet i en globaliserad värld.

Min nuvarande forskning handlar framförallt om politik och visioner som rör rymden. Allt fler aktörer - såväl statliga som privata - har under senare år utvecklat nya rymdprogram, med allt djärvare mål, inte minst att skapa permanenta bosättningar på Mars. Östersjöstiftelsen finansierar ett projekt om rysk rymdpolitik, i vilket doktorand Roman Privalov ingår. Här finns mer att läsa om rymdprojektet: http://ostersjostiftelsen.se/projekt/657-russia-in-space--continuity-and-change-in-russian-space-policy

Lyssna gärna på denna forskarpodd, där jag intervjuas om rymdpolitik:

https://soundcloud.com/sodertornshogskola/johan-eriksson

Empiriskt har min forskning handlat om vitt skilda frågor: kampen om hotbilden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, forskningsidéers betydelse för amerikansk utrikespolitik, baskisk och samisk kamp för självbestämmande, Internetsäkerhet och maktutövning i "cyberspace", rymdpolitik, kemikalieexperters riskbedömningar och politiska påverkan inom EU. Jag har författat ca 120 texter, inklusive sju böcker och en mängd vetenskapliga artiklar, bokkapitel, rapporter samt populärvetenskapliga texter.

PUBLIKATIONER

Peer-reviewed journal articles

Demirel, Cagla & Johan Eriksson (2019) "Competitive victimhood and reconciliation: The case of Turkish-Armeinan relations", Identities: Global Studies in Culture and Power, publ. online 26 April 2019
https://doi.org/10.1080/1070289X.2019.1611073länk till annan webbplats

Eriksson, Johan & Gunilla Reischl (2019) “Worlds apart, worlds together: Converging and diverging frames in climate and energy governance”, Globalizations, 16(1): 67-82
https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1518864länk till annan webbplats

Newlove-Eriksson, Lindy, Giampiero Giacomello & Johan Eriksson (2018), “The Invisible Hand? Critical Information Infrastructures, Commercialization and National Security”, International Spectator, 53(2): 124-140.

Eriksson, Johan (2013) “On the Policy Relevance of Grand Theory”, International Studies Perspectives, 15(1): 94-108.

Newlove-Eriksson, Lindy & Johan Eriksson (2013) “Governance Beyond the Global: Who Controls the Extraterrestrial?” Globalizations 10(2): 277-292.

Eriksson, Johan and Ludvig Norman (2011) “Political Utilization of Scholarly Ideas: ‘The Clash of Civilizations’ vs. ‘Soft Power’ in US Foreign Policy,” Review of International Studies 37(1): 417-426.

Eriksson, Johan, Mikael Karlsson & Marta Reuter (2010) “Technocracy, Politicization and Non-Involvement: Politics of Expertise in the European Regulation of Chemicals”, Review of Policy Research 27(2): 167-185.

Eriksson, Johan & Mark Rhinard (2009) “The Internal-External Security Nexus: Notes on an Emerging Research Agenda,” Cooperation and Conflict 44(3): 243-267.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2009) “Who Controls the Internet? Beyond the Obstinacy or Obsolescence of the State”, contributing co-editor of The Forum, International Studies Review, 11(1): 205-230.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2006) “The Information Revolution, Security and International Relations: (IR)relevant Theory?” International Political Science Review
27(3): 221-244.

Eriksson, Johan & Bengt Sundelius (2005) “Molding Minds That Form Policy: How to Make Research Useful,” International Studies Perspectives 6(1): 51-71.

Eriksson, Johan (2001) “Cyberplagues, IT and Security: Threat Politics in the Information Age”, Journal of Contingencies and Crisis Management, 9(4): 211-222.

Eriksson, Johan (2000) “Machiavelli and Critical Security Studies?”, Cooperation and Conflict 35(1).

Eriksson, Johan (1999) “Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysts”, Cooperation and Conflict 34(3): 311-330. (217 Google Scholar citations, September 2018)

Eriksson, Johan (1999) “Debating the Politics of Security Studies”, Cooperation
and Conflict 34(3): 345-352.

Eriksson, Johan (1995) “Security in the Barents Region: Interpretations and Implications of the Norwegian Barents Initiative”, Cooperation and Conflict 30(3): 259-286.

Monographs

Eriksson, Johan (2004) Kampen om hotbilden. Rutin och drama i svensk säkerhetspolitik. Stockholm: Santérus förlag.

Eriksson, Johan (1997) Partition and Redemption: A Machiavellian Analysis of Sami
and Basque Patriotism. PhD Dissertation, Department of Political Science, Umeå University.

Bröms, Peter, Eriksson, Johan & Bo Svensson (1994) Reconstructing Survival. Evolving Perspectives on Euro-Arctic Politics. Stockholm: Fritzes.

Edited volumes

Eriksson, Johan, Michael Gilek and Christina Rüden, eds (2010) Regulating
Chemical Risks: European and Global Challenges. Dordrecht: Springer.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello, eds (2007) International Relations and Security in the Digital Age. London: Routledge.

Karppi, Kristiina and Johan Eriksson, eds (2002) Conflict and Cooperation in the North. Umeå: Norrlands Universitetsförlag.

Eriksson, Johan ed. (2001) Threat Politics: New Perspectives on Security, Risk andCrisis Management. Aldershot: Ashgate Publishing.

 

Other scientific articles and chapters in edited volumes

Eriksson, Johan (2020) "Sweden: small state, middle power or moral superpower?" in Middle Powers in Asian and Europe in the 21s Century, edited by B. Veerbek and G. Giacomello, Ch. 9, pp. 181-202. London. Rowman & Littlefield.

Eriksson, Johan (2020) "Threat framing", in the Oxford Research Encyclopedia of Politics. Available: https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1647
DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1647 

Eriksson, Johan & Lindy Newlove-Eriksson (2020) "EU och det teknologiska megaskiftet: hot, sårbarhet och fragmenterat ansvar", ss. 35-61 i EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020, red. A. Bakardjieva Engelbrekt, A. Michalski & L. Oxelheim. Stockholm: Santérus förlag.

Newlove-Eriksson, Lindy and Johan Eriksson, “Theorizing Technology and International Relations”, forthcoming in edited volume by Giampiero Giacomello and Francesco Moro, Routledge 2019.

Eriksson, Johan and Johan Lagerkvist (2016) “Cybersecurity in Sweden and China: going on the attack?”, in Conflict in Cyberspace: Theoretical, Strategic and Legal Perspectives, edited by Kristian Friis and Jens Ringsmose, Ch. 5 (pp. 83-94). London:
Routledge. Cited in The New York Review of Books.

Eriksson, Johan (2016) Book review of “The Politics of Information. The Case of the European Union”, edited by Tannelie Blom and Sophie Vanhoonacker (Palgrave), Journal of Common Market Studies, 54(1): 204.

Eriksson, Johan (2016) “Forskarrollen II: att bli publicerad, befordrad och få anslag”, kap. 9 (ss. 183-205), in Att forska: praktiker och roller, Linus Hagström et al (ed.). Carlssons bokförlag.

Eriksson, Johan (2015) [Editorial]: “Frontier Politics: The Realm of Dreamers”, Global
Affairs 1(4-5): 365-367.

Eriksson, Johan (2015) “Think Tanks and European Foreign Policy: Transnational Politics of Expertise”, in Sage Handbook of European Foreign Policy, edited by Knud Erik Jørgensen et al, Ch. 31, pp. 442-457. London: Sage.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2014) “International Relations, Digital Security, and Content Analysis: A Constructivist Approach”, in International Relations and the Global Politics of Science and Technology, edited by Maximilian Mayer et al. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan (2014) ”Konstruktivism”, in J. Tallberg och J. Gustavsson, eds. Internationella relationer. 3:rd edn. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2013) “Content Analysis in the Digital Age: Tools, Functions and Implications for Security”, in The Secure Information Society: Ethical, Legal and Political Challenges, edited by Sandro Gaycken & Jörg Krüger. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan (2012) Book review: Peter Håkansson’s United Nations Reformed: Responsibility, Protection and the Standing of States (PhD Diss.), Statsvetenskaplig Tidskrift, 114(1).

Eriksson, Johan (2012) “Survival of the Fittest, Not the Strongest: Why the EU will prevail in the global power game”, UI Brief, Nr 17.

Eriksson, Johan (2011) ”Political Territories in a Global Era”, Statsvetenskaplig Tidskrift,
113(1): 37-43.

Gilek, Michael, Johan Eriksson & Christina Rüden (2010) “Introduction”, in Eriksson, Johan, Michael Gilek and Christina Rüden (eds) Regulating Chemical
Risks: European and Global Challenges. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan, Mikael Karlsson & Marta Reuter (2010) “Scientific Committees and EU Policy: The Case of SCHER”, in Eriksson, Johan, Michael Gilek and Christina Rüden (eds) Regulating Chemical Risks: European and Global Challenges. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan et al (2010) ”Råd och anvisningar för statsvetenskapligt uppsatsskrivande” (contributing author of a compendium for thesis writing students. Södertörn University, Political Science.

Jones, Christopher and Johan Eriksson (2009) “Security Concepts in the European North: Swedish and Finnish Security Policy in Comparative Perspective”, in Giampiero Giacomello and Craig Nation (eds) Security in the West. Vita & Pensiero and Cornell
University Press: Milano & Ithaca.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2007) “Introduction: Closing the Gap Between International Relations Theory and Studies of Digital Age Security”, in J. Eriksson & G.
Giacomello, eds. International Relations and Security in the Digital Age. London: Routledge.

Eriksson, Johan, Ralf Bendrath & Giampiero Giacomello (2007) “From Cyberterrorism to Cyberwar, Back and Forth: How the United States Securitized Cyberspace”, in J. Eriksson & G. Giacomello, eds. International Relations and Security in the Digital Age.
London: Routledge.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2007) “Conclusion: Digital-Age Security in Theory and Practice”, in J. Eriksson & G. Giacomello, eds. International Relations and Security in the Digital Age. London: Routledge.

Eriksson, Johan & Ian Hosein (2007) “International Policy Dynamics and the Regulation of Dataflows: Bypassing Domestic Restrictions”, in J. Eriksson & G. Giacomello, eds. International Relations and Security in the Digital Age. London: Routledge.

Eriksson, Johan (2006) ‘Power Disparity in the Digital Age’, in O. Knudsen (ed.) Security Strategies, Power Disparity and Identity. Aldershot: Ashgate Publishing, pp. 123-147.

Eriksson, Johan (2006) Book review of: Anthony D. Lott (2004) Creating Insecurity: Realism, Constructivism and US Security Policy (Ashgate), Australian Journal of Political Science 41(3): 490-91.

Eriksson, Johan (2004) “Research for Whom? Social Science and Public Policy”, Book review of Lisa Anderson’s Pursuing Truth, Exercising Power (Columbia University Press), International Studies Review 6: 333-335.

Eriksson, Johan (2003) Book review of: Jeffrey M. Togman’s The Ramparts of Nations: Institutions and Immigration Policies in France and the United States, International Migration Review 37(3): 896-97.

Eriksson, Johan (2002) “The Construction of Sápmi: Towards a Transnational Polity?”, in Johan Eriksson and Kristiina Karppi (eds.) Conflict and Cooperation in the North: States and the Saami People (Umeå: Norrlands Universitetsförlag AB)

Eriksson, Johan & Kristiina Karppi (2002) ‘Introduction: Mapping State-Saami Relations’, in Johan Eriksson and Kristiina Karppi (eds.) Conflict and Cooperation in the North: States and the Saami People (Umeå: Norrlands Universitetsförlag AB)

Eriksson, Johan & Kristiina Karppi (2002) ‘Conclusion: Continuity and Change in State-Saami Relations’, in Johan Eriksson and Kristiina Karppi (eds.) Conflict and Cooperation in the North: States and the Saami People (Umeå: Norrlands Universitetsförlag AB).

Eriksson, Johan (2002) ‘Explaining Security Agenda Setting: Beyond the Domestic Realm’, pp. 81-92 in Olav F. Knudsen (ed.) Cooperation or Competition? A Juxtaposition of Research Problems Regarding Security in the Baltic Sea Region. Research Reports Nr 1, 2002. Stockholm: Södertörn University and the Swedish Institute of International Affairs.

Eriksson, Johan & Erik Noreen (2002) “Setting the Agenda of Threats: An Explanatory Model”, Uppsala Peace Research Papers Nr 6. Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.

Eriksson, Johan (2002) “The Myth of Homeland Security: Symbolic Politics, Bureaucratic
Rivalry, and Counterproductive Patriotism”, Policy Brief for the Social Science Research Council (SSCR). Columbia University: New York.

Eriksson, J. (2002) “Hacked Sovereignty and State Resiliency: The Paradox of American Cyber-Security Policy”, Paper for the US Social Science Research Council (SSRC). Columbia University: New York.

Eriksson, Johan (2002) ‘Comments on Rikard Bengtsson’s Paper’, pp. 41-43 in Olav F. Knudsen (ed.) Cooperation or Competition? A Juxtaposition of Research Problems Regarding Security in the Baltic Sea Region. Research Reports Nr 1, 2002. Stockholm: Södertörn University and the Swedish Institute of International Affairs.

Eriksson, Johan (2001) ‘Introduction’, pp. 1-17 in Johan Eriksson ed., Threat Politics. New Perspectives on Security, Risk and Crisis Management. Aldershot: Ashgate Publications.

Eriksson, Johan (2001) ‘Securitizing IT’, in Johan Eriksson (ed.), Threat Politics. New Perspectives on Security, Risk and Crisis Management. Aldershot: Ashgate Publications.

Eriksson, Johan (2001) ‘Conclusion: Towards a Theory of Threat Politics’, in Johan Eriksson ed., Threat Politics. New Perspectives on Security, Risk and Crisis Management.
Aldershot: Ashgate Publications.

Eriksson, Johan (2001) Book review of: Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde’s Security: A New Framework for Analysis, Journal of Contingencies and Crisis Management 9(1): 61-63.

Eriksson, Johan, Eric K. Stern & Bengt Sundelius (2001) “Bridging theory and practice in crisis management: The Swedish experience”, pp. 19-33 in G.P. Herd & J. Huru (eds.), EU Civilian Crisis Management. Conflict Studies Research Centre, M22, The United Kingdom.

Eriksson, Johan ed. (2000) Hotbilder på dagordningen. Om ett breddat säkerhets-begrepp i debatt, media och politik. Occassional Paper 17. Stockholm: Utrikespolitiska Institutet.

Eriksson, Johan (1999) ‘Agendas, Threats and Politics: Securitization in Sweden’, Aberdeen Studies in Politics, Nr 7.

Eriksson, Johan (1997) ‘International Borders as a Sami Predicament’, in J.Å. Dellenbrant & U. Wiberg (eds) Euro-Arctic Curtains (Umeå: CERUM).

Eriksson, Johan & P. Bröms & B. Svensson (1994) ‘Changing Patterns of Euro-Arctic Survival’, in P. Bröms, J. Eriksson & B. Svensson, Reconstructing Survival: Evolving Perspectives on Euro-Arctic Politics (Stockholm: Fritzes).

Eriksson, Johan (1994) ‘Coping with Insecurity’, in P. Bröms, J. Eriksson & B. Svensson, Reconstructing Survival: Evolving Perspectives on Euro-Arctic Politics (Stockholm: Fritzes).

Eriksson, Johan (1994) “Euro-Arctic Security: The Polity Puzzle”, in G. Lassinannti (ed) Common Security in Northern Europe after the Cold War: the Baltic Sea Region and the Barents Sea Region (Stockholm: Olof Palme International Center).

Eriksson, Johan (1992) ”Storbritannien i spelet om den Europeiska unionen”, CERUM Working Paper 1992: 10. Umeå: Umeå University, Centre for Regional Studies.

Popular science, and news media articles

Eriksson, Johan (2017) “Rymdkolonier: från fantasi till verklighet?” Världspolitikens Dagsfrågor, no. 1, 2017.

Eriksson, Johan (2015) “Internet Freedom Starts at Home”, International Voices (UI Blog), October 2015.

Eriksson, Johan (2015) “En svensk rymdstrategi: siktar den mot stjärnorna?”, UI-bloggen, October 2015.

Eriksson, Johan (2014) ”Maktkamp i rymden”, Internationella studier, Nr 3, ss. 26-28.

Eriksson, Johan (2014) ”Teknologi och internationell politik: vad säger forskningen?”, UI-bloggen, 25 april 2014. Stockholm: UI (www.ui.se)

Eriksson, Johan (2013) “Fruktar översvämning mest: Terrorism har inte lika hög prioritet i London”, Internationella Studier, Nr. 4, s. 40.

Eriksson, Johan (2013) ”Globalt maktskifte: inte bara en fråga om USA och Kina”, UI-bloggen, 26 augusti 2013. Stockholm: UI (www.ui.se)

Eriksson, Johan (2013) “Gränserna flyttas: Nu kan vi åka inrikesflyg mellan Dublin och New York”, Internationella Studier, Nr 4, p. 48

Eriksson, Johan (2013) “The ‘Clash of Civilizations’ and Its Unexpected Liberalism”, e-International Relations (http://www.e-ir.info/), March.

Eriksson, Johan (2013) “EU väl rustat för framtiden”, Internationella Studier, Nr 1: 58-59.

Eriksson, Johan & Lindy Newlove-Eriksson (2012) “Framtidens finns i stjärnorna”, Internationella Studier, Nr 3: 12-13.

Eriksson, Johan (2012) ”Känslor och individer styrs världens öde”, UI-bloggen, 30 januari 2012. Stockholm: UI (www.ui.se).

Eriksson, Johan (2007) ”Hur och när påverkar forskning utrikespolitik?” Internationella Studier (1).

Eriksson, Johan (2006) “Nationella nyhetsmedier i globaliseringens tidevarv”, Internationella Studier nr. 4.

Eriksson, Johan and Erik Noreen (2006) ”Hur man säljer hot”, Axess, Nr 8.

Eriksson, Johan & Erik Noreen (2006) Hotbildsentreprenörens verktygslåda. KBM:s Temaserie 2006:6. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.

Eriksson, Johan (2003) ‘Sweden’s Commitment Problem,’ Foreign Policy, July/August,
pp. 112-13.

Eriksson, Johan (2003) ”Myten om hemlandets säkerhet”, Internationella Studier, (2): 3-9.

Eriksson, Johan (2002) ”Misslyckad säkerhetsdoktrin”, Sydsvenska Dagbladet, 21 februari.

Eriksson, Johan (ed. 2001) Hotbildernas politik. Stockholm: Utrikespolitiska Institutets Säkerhetspolitiska Råd.

Eriksson, Johan (2001) ”Morgondagens hotbilder och den säkerhetspolitiska forskningen” Försvar i nutid, nr 4: 70-73.

Eriksson, Johan (2001) ”Drömmen om en egen stat” Internationella Studier, (1).

Eriksson, Johan m.fl. (2001) ”Hotbilder måste upp till debatt”, Dagens Nyheter (DN Debatt) 25 februari.

Eriksson, Johan m.fl. (2001) ”Försvaret skapar egna hotbilder”, Dagens Nyheter (DN Debatt) 17 februari.

Eriksson, Johan (2001) ”Resa genom säkerhetspolitiska debatter”, Recension av Wilhelm Agrells bok Det europeiska korthuset. Konturer av en hotbild (Wahlström & Widstrand), Internationella Studier, No
2.

Eriksson, Johan (2000) ”Spanska valet”, Utrikesanalys för Utrikespolitiska institutets presstjänst, våren 2000.

Eriksson, Johan (2000) ”ETA och våldets återkomst”, Epok, nr1.

Eriksson, Johan (2000) ”Bortom elfenbenstornet: om statsvetenskap, engagemang och oberoende” Politologen Nr 2.

Eriksson, Johan (1998) ”Baskien: delat land, delat folk”, Världspolitikens Dagsfrågor nr. 12. Stockholm: Utrikespolitiska Institutet.

Eriksson, Johan (1998) ”Fallgropar i säkerhetspolitisk analys”, i Säkerhetspolitiska vägval: fem forskarkommentarer. Stockholm: Försvarsdepartementet.

Eriksson, Johan (1998) ”Samepolitikens kända problem och okända framgångar”, Samefolket, oktober (engelsk version publicerad på Internet, ‘Sami politics: National
problems and transnational solutions’, www.samefolket.se, oktober 1998)

Eriksson, Johan (1994) ”Europeisk integration och dansk tvetydighet”, i SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati. Bilagedel med expertuppsatser. (Stockholm: Utrikesdepartementet.)

Eriksson, Johan (1994) ”Subsidaritet: en bibliografi”, ss. 325-342 i SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati. Bilagedel med expertuppsatser. (Stockholm: Utrikesdepartementet.)

Eriksson, Johan & Peter Bröms & Bo Svensson (1994) ”Perspektiv på samarbetet i Barentsregionen”, recension av O.S. Stokke & O. Tunander (eds.) The Barents Region: Cooperation in Arctic Europe (London: Sage), Internationella Studier, no 4: 90-99.

Eriksson, Johan & Peter Bröms & Bo Svensson (1993) ”Nationella strategier och regionala lösningar”, Nordisk Kontakt nr2: 76-81.

Eriksson, Johan (1993) ”Nya villkor i transnationellt Europa”, Svenska Dagbladet (”Under strecket”), 22 juli.

Eriksson, Johan (1992) Ökensabeln: militära erfarenheter från kriget vid Persiska viken 1990-1991. Rapport. Stockholm: FOA 1.

Eriksson, Johan (1992) Stat och marknad: försvarsindustri i förändring. Rapport. Stockholm: FOA.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Continuity and Change in Russian Space Policy

Russia in Space

Assessing Government-Business Cooperation in the EU Defence Sector

Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I.)