Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Biträdande föreståndare

Lektor

Fil. dr. i etnologi. Biträdande avdelningsföreståndare socialt arbete. Lektor i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet, polisutbildningen och uppdragsutbildningar.

08-608 51 09 086085109

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122E

Min forskning rör främst områdena digitalisering, arbetsliv samt neuropsykiatriska funktionsvariationer.

My research areas are mainly digitalization, worklife and neorodivergent functionality.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.