Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande avdelningsföreståndare socialt arbete. Adjunkt i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet och uppdragsutbildningar. Doktorand i etnologi.

08-608 51 09 086085109

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA