Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

Jag påbörjade studier i arkeologi vid Uppsala universitet i början av 1980-talet. Men det blev inte mycket arkeologi om man med arkeologi tänker sig arkeologiska utgrävningar. Istället kom jag att intressera mig för arkeologiämnet och dess historia med fokus på den Skandinaviska arkeologin. Jag disputerade 1997 på en avhandling i just detta ämne.

Under min tid i Uppsala undervisade och forskade jag, bland annat i ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av den Historisk-filosofiska fakulteten. Sedan 2005 har jag varit externfinansierad forskare på flera institutioner, med medel från Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien, Statens kulturråd, EU med flera. Jag har som externfinansierad forskare bedrivit forskningsprojekt på Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum och jag har i olika projekt samarbetat med Kungl. konsthögskolan, Örebro läns museum och med Färgfabriken. Fokus i de olika projekten har i huvudsak legat på museer och det svårdefinierade begreppet “kulturarv”.

Sedan några år tillbaka är jag knuten till Södertörns högskola, först genom projektet Art, Culture, Conflict: Transformations of Museums and Memory Culture in the Baltic Sea region after 1989 och därefter genom projektet Traces of oblivion: Identity, Heritage and Memory in the Wake of a Nationalistic Turn samt Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, alla tre finansierade av Östersjöstiftelsen (läs mer om projekten nedan).

Art, culture, conflict: transformations of museums and memory culture in the Baltic Sea region after 1989.länk till annan webbplats

Traces of oblivion: Identity, Heritage and Memory in the Wake of a Nationalistic Turn.länk till annan webbplats

Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, and Institutions.länk till annan webbplats

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA