Johan Hegardt

Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Jag bedriver forskning i ett antal olika projekt.

Institutionen för kultur och lärande

Jag påbörjade studier i arkeologi vid Uppsala universitet i början av 1980-talet. Men det blev inte mycket arkeologi om man med arkeologi tänker sig arkeologiska utgrävningar. Istället kom jag att intressera mig för arkeologiämnet och dess historia med fokus på den Skandinaviska arkeologin. Jag disputerade 1997 på en avhandling i just detta ämne. Under min tid i Uppsala undervisade och forskade jag, bland annat i ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av den Historisk-filosofiska fakulteten. Sedan 2005 har jag varit externfinansierad forskare på flera institutioner, med medel från Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien, Statens kulturråd, EU med flera. Jag har som externfinansierad forskare bedrivit forskningsprojekt på Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum och jag har i olika projekt samarbetat med Kungl. konsthögskolan, Örebro läns museum och med Färgfabriken. Fokus i de olika projekten har i huvudsak legat på museer och det svårdefinierade begreppet “kulturarv”. Sedan några år tillbaka är jag knuten till Södertörns högskola, först genom projektet Art, Culture, Conflict: Transformations of Museums and Memory Culture in the Baltic Sea region after 1989 och därefter genom projektet Traces of oblivion: Identity, Heritage and Memory in the Wake of a Nationalistic Turn samt Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, alla tre finansierade av Östersjöstiftelsen.  

För närvarande arbetar jag med två projekt, ett om vårt förhållande till vintern och ett om skelett i Stockholms skärgård samt med en bok om Stockholms skärgård. 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.