Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA