Johan Sehlberg

Forskningsassistent

Doktorand i filosofi. Arbetar för närvarande på en avhandling om tänkandets erfarenhet hos Gilles Deleuze och Marcel Proust.

08-608 46 93 086084693

Institutionen för kultur och lärande

070 315 11 01 0703151101

PD207

Johan Sehlberg is a doctoral candidate in philosophy and is working on a thesis which through the works of Marcel Proust and Antonin Artaud investigates the experience of thought as expressed in the relation between philosophy and literature in Gilles Deleuze.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA