Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Docent

Forskningskoordinator

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsprocesser. Jag undervisar på bl a Statsvetenskap. Jag är forskningskoordinator på CBEES.

08-608 44 99 086084499

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 866 48 29 0708664829

ME616

Jag forskar om fredsprocesser efter krig med speciellt fokus på övergångsrättvisa, försoning och minnespolitik. Forskningsfältet om kvinnor, fred och säkerhet är ett annat centralt intresse.

Min forskning är till stor del baserad på etnografiska studier av vardagens praktiker som undersöks med hjälp av bl a spatiell analys, narrativ analys och diskursanalys.

Jag deltar i flera forskningsprojekt som berör frågor kring fredens minnespolitik, kulturarv efter krig och dynamiken i delade städer. För dessa projekt har jag gjort etnografiska studier i bl a Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Jerusalem och Bryssel. Ett nyss påbörjat projekt studerar kunskapsproduktion om krig genom kvinnors narrativ, med specifikt fokus på yazidiska kvinnors erfarenheter av IS.

Läs mer på projektens hemsidor:

www.peaceandmemory.net

www.vulnerablecities.net

Här kan du lyssna på Utrikespolitiska institutets podd Utblick där jag diskuterar en del av det som min forskning berör. Utblick: Minnesmonument som politik – vem avgör vad och hur vi ska minnas? | Utrikespolitiska institutet (ui.se) Länk till annan webbplats.

Min forskning har publicerats i tongivande internationella tidskrifter, som t ex Security Studies, International Journal of Transitional Justice, Memory Studies, Political Psychology och Cooperation and Conflict. Därutöver har jag bidragit med många kapitel i antologier utgivna på internationella förlag. Jag medverkar även regelbundet i svensk media, som skribent och som expert.

Google Scholar Profile ‪Johanna Mannergren Selimovic‬ - ‪Google Scholar‬ Länk till annan webbplats.

Jag är sektionsredaktör på Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies. Länk till annan webbplats.

Jag är associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet Länk till annan webbplats. och har tidigare varit gästforskare på UCL ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Université Catholique de Louvain) i Belgien. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste vetenskapliga publikationer 2019-2021 (fullständig lista under fliken Publikationer):

Mannergren Selimovic, Johanna. 2021. “Articulating Presence of Absence. Everyday memory and the performance of silence in Sarajevo” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. in Post-Conflict Memorialization: Missing Memorials, Absent Bodies, edited by Lisa Gandolfo et al. Routledge.

Mannergren Selimovic, Johanna with Ashi Al-Kahwati. 2021. Addressing Atrocity in Syria: New Challenges for Transitional Justice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. The Swedish Institute of International Affairs, Sweden.

Mannergren Selimovic, Johanna. 2020. ‘Gendered Silences in Conflict-affected Societies: A Typology’ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Peacebuilding.Mannergren Selimovic, Johanna with Annika Björkdahl. 2021. “Methodologies for Feminist Peace Research” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. in Routledge Handbook of Feminist Peace Research edited by Tarja Väyrynen and Catia C. Confortini.

Mannergren Selimovic, Johanna with Marita Eastmond. 2020. ‘Silence and Peacebuilding Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.’. Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies. Palgrave MacMillan.

Mannergren Selimovic, Johanna with Annika Björkdahl. 2020. Gender and Transitional Justice Länk till annan webbplats.. In An Introduction to Transitional Justice edited by Olivera Simić, Taylor & Francis.

Mannergren Selimovic, Johanna. 2019. ’Everyday Agency and Transformation. Place, Body and Story in the Divided City. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Cooperation & Conflict.

Mannergren Selimovic, Johanna with Annika Björkdahl. 2019. “Civil Society and Gender, Peace and Security Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” in Oxford Handbook of Gender Peace and Security, edited by Jacqui True and Sara E. Davies. Oxford: Oxford University Press
 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA