Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

08-608 47 92 086084792

Institutionen för kultur och lärande

LO663

Jonna Lappalainen är docent i Den praktiska kunskapens teori och arbetar som lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap.

Hon disputerade i teoretisk filosofi med avhandlingen, Den Enskilde: En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap (2009). Avhandlingen är en undersökning av våra djupliggande uppfattningar om vad det innebär att vara en enskild människa. Den belyser därmed också vad det betyder att vara en individ i enlighet med, eller i kontrast till, det gemensamma.

Hon deltar just nu i forskningprojektet ”Kollektivets fronesis” som undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv, och i så fall på vilket sätt denna kunskap uttrycks och förstås. Projektet kombinerar filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning.

Hon har tidigare forskat om universitetslärarnas praktiska yrkesutövning och hur denna har förändrats i takt med att styrdokumenten fått en allt större roll och blivit alltmer styrande för undervisningens utformning. Hon har publicerat artiklar om bland annat existenfilosofi, John Deweys syn på lärande och tänkande och konstnärlig forskning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA