Josefine Wikström

Josefine Wikström

Lektor

konstens filosofi, tysk idealism, kritisk teori, arbetsbegreppet, Adorno, Marx, samtida Marxism, samtidskonst från 1960 och framåt, specifikt performance och dans.

08-608 51 27 086085127

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Jag har en Kandidat i litteraturvetenskap från Stockholms Universitet, en Master i Estetik och Konstteori från Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) 2010 vid Middlesex University och disputerade i filosofi vid Centre for Research in Modern European Philosophy vid Kingston University 2017. Min avhandling heter Practices of Relations in Task-Dance and the Event-Score: Towards a new concept performance in art och publicerades med Routledge 2021.

Mina forskniningsintressen är konstens filosofi, det moderna och samtida konstbegreppet, tidig tysk romantik, Marxism, Frankfurtskolan.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.