Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen, med fokus på fritidshem.

08-608 51 01 086085101

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Mitt främsta forskningsintresse är barns sociala liv i fritidshem och skola. Mitt avhandlingsprojekt undersöker vilken roll kroppen kan ha i interaktionen och mötet mellan elever och personal på fritidshemmet. Avhandlingen är planerad att publiceras 2026.

Jag är en del av forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering som är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Jag arbetar även som adjungerad lärare i lärarutbildningen, främst mot fritidshem men har även undervisat i etnologi och på grundlärarprogrammet mot F-3. Jag undervisar i flera olika kurser, bland annat som rör fritidshemmets uppdrag, barns sociala liv, genus, interkulturalitet, samt samverkan mellan fritidshem och skola. Jag har även haft uppdrag som VFU-lärare och handlett kandidatuppsatser.

Övriga uppdrag:
Ledamot i programrådet Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, arbetsintegrerad och ordinarie (2022 - 2025).

Doktorandrepresentant i Forsknings- och forskarutbildningsutskottet.

Doktorandrepresentant i etnologins handledarkollegium.

Publikationer:

Kapitel i antologier:

Wester, J. (2023). "Förhandlingar om inflytande på rasten". I: Zackariasson, M.; Gunnarsson, D.; Wollin, E. (red.). Det komplexa uppdraget: Kulturanalytiska perspektiv på skola, förskola och fritidshem (s. 41-55). Lund: Studentlitteratur.

Wester, J. (2022). "Den bråkiga skolfotbollsplanen". I Lago, L. & Elvstrand, H. (red.), Barn i fritidshem (s. 134-147). Liber.

Artiklar:

Wester, J. (2019). "Den 'bråkiga' skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården". Idrottsforum.Org. https://idrottsforum.org/wester190923/ Länk till annan webbplats.

Uppsatser:

Wester, J. (2019). Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården [Masteruppsats, Stockholms universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-171214 Länk till annan webbplats.

Wester, J. (2015). Hur pedagogernas beröring av barn kan påverka barnens könsroller: En studie om beteendemönster på fritidshemmet [Kandidatuppsats, Södertörns universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27417 Länk till annan webbplats.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.