Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen, med fokus på fritidshem.

08-608 51 01 086085101

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Mitt avhandlingsprojekt undersöker vilken roll kroppen kan ha i interaktionen och mötet mellan elever och personal på fritidshemmet och vilken roll normer spelar i den kroppsliga interaktionen. Avhandlingen är planerad att publiceras 2026.

Jag är en del av den VR-finanserade forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering som är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Jag arbetar även som lärare i lärarutbildningen, främst mot fritidshem men har även undervisat i etnologi och på grundlärarprogrammet mot F-3. Jag undervisar i flera olika kurser, bland annat som rör fritidshemmets uppdrag, barns sociala liv, genus, interkulturalitet, samt samverkan mellan fritidshem och skola. Jag har även haft uppdrag som VFU-lärare och har handlett kandidatuppsatser.

Konferensbidrag:

NERA (Oslo, 2023), presentation: “Hugs, punches and fears – the physical care in the school-age educare center”

SIEF (Brno 2023), presentation: “Care, punches and suspicion - physical interaction between school-age educare staff and children”

Publikationer:

Kapitel i antologier:

Wester, J. (2023). "Förhandlingar om inflytande på rasten". I: Zackariasson, M.; Gunnarsson, D.; Wollin, E. (red.). Det komplexa uppdraget: Kulturanalytiska perspektiv på skola, förskola och fritidshem (s. 41-55). Lund: Studentlitteratur.

Wester, J. (2022). "Den bråkiga skolfotbollsplanen". I Lago, L. & Elvstrand, H. (red.), Barn i fritidshem (s. 134-147). Liber.

Artiklar:

Wester, J. (2019). "Den 'bråkiga' skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården". Idrottsforum.Org. https://idrottsforum.org/wester190923/ Länk till annan webbplats.

Uppsatser:

Wester, J. (2019). Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården [Masteruppsats, Stockholms universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-171214 Länk till annan webbplats.

Wester, J. (2015). Hur pedagogernas beröring av barn kan påverka barnens könsroller: En studie om beteendemönster på fritidshemmet [Kandidatuppsats, Södertörns universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27417 Länk till annan webbplats.

Övriga uppdrag:
Ledamot i programrådet Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, arbetsintegrerad och ordinarie (2022 - 2025).

Doktorandrepresentant i Forsknings- och forskarutbildningsutskottet.

Doktorandrepresentant i etnologins handledarkollegium.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.