Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen. Mitt fokus är på fritidshem, både i min forskning och undervisning.

08-608 51 01 086085101

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Mitt främsta forskningsintresse är barns sociala liv i fritidshem och skola. Mitt avhandlingprojekt heter "Interaktion i fritidshemmet" (arbetstitel) och undersöker bland annat vilken roll kroppen har i interaktionen och mötet mellan elever och personal på fritidshemmet. Just nu gör jag fältarbete på två olika fritidshem. Avhandlingen är planerad att publiceras år 2026.

Jag är en del av forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering som är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Med en bakgrund i barn- och ungdomsvetenskap är jag särskilt intresserad av barns perspektiv och levnadsvillkor. Detta innefattar frågor om socialt liv, normer, makt, identitet, skolan som förmedlare av normer och värden och relationen mellan pedagoger och barn.

Jag arbetar även som adjungerad lärare i lärarutbildningen, främst mot fritidshem men har även undervisat i grundlärarprogrammet mot F-3. Jag undervisar i många olika kurser, bland annat angående socialt liv, genus, interkulturalitet, fritidshemmets uppdrag, samt samverkan mellan fritidshem och skola. Jag har även haft uppdrag som VFU-lärare och handlett kandidatuppsatser.

Övriga uppdrag:
Ledamot i programrådet Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, arbetsintegrerad och ordinarie (2022 - 2025).

Publikationer:

Kommande: Kapitel i antologi om utbildningsetnologi.

Kapitel:

Wester, J. (2022). Den bråkiga skolfotbollsplanen. I Lago, L. & Elvstrand, H. (red.), Barn i fritidshem (s. 134-147). Liber.

Artiklar:

Wester, J. (2019). Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården. Idrottsforum.Org. https://idrottsforum.org/wester190923/

Uppsatser:

Wester, J. (2019). Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården [Masteruppsats, Stockholms universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-171214

Wester, J. (2015). Hur pedagogernas beröring av barn kan påverka barnens könsroller: En studie om beteendemönster på fritidshemmet [Kandidatuppsats, Södertörns universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27417


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.