Kari Lehtilä

Docent

Professor

Mitt forskningsområde är miljövetenskap. Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

08-608 48 61 086084861

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Mina forskningsinriktning är miljövetenskap, särskilt ekologi och naturresurshushållning. Min forskning handlar om:

(i) Skogens biologiska mångfald i Östersjöregionen, där jag studerar skogssuccession, igenväxning av habitat och landskapsekologi. Jag studerar relationer mellan landskapets struktur och funktionell komposition av växtsamhällen. Jag studerar också ekologiska effekter av beskogning både på enskilda arter i en lokal skala och i större sammanhang i större områden.

(ii) Växters populationsekologi och växt-djurinteraktioner, inklusive populationers sårbarhetsanalys, restaureringsekologi och metapopulationsstudier samt ekosystemeffekter av toxiska ämnen producerade av marina alger.

(iii) Naturresurshushållning i rural Afrika, särskilt miljö- och sociala effekter av utvecklingsprojekt.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA