Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, landskapsekologi, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

08-608 48 61 086084861

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Min forskningsinriktning är miljövetenskap, särskilt ekologi och naturresurshushållning. Min forskning handlar om:

  • Skogens biologiska mångfald i Östersjöregionen, med studier av skogssuccession, igenväxning av habitat och landskapsekologi: relationer mellan landskapets struktur och funktionell komposition av växtsamhällen.
  • Relationer mellan biologisk mångfald, ekologiska värden och välbefinnande i urbana områden: deltagande metoder i planering av urbana grönområden; aktivering av unga i hållbarhet och planering av livsmiljöer.
  • Naturresurshushållning i rural Afrika: miljö- och sociala effekter av utvecklingsprojekt; samhällsbaserad ekoturism och socio-ekologisk rättvisa.
  • Ekosystemeffekter av toxiska ämnen producerade av marina alger.

Jag är forskare inom följande projekt

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.