Karin Ebert

Docent

Lektor

Undervisning och forskning i GIS (Geografiska informationssytem) med tillämpning i miljövetenskap. Studierektor för forskarutbildingen i miljövetenskapliga studier.

08-608 52 83 086085283

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Forskning

Jag disputerade och blev docent i naturgeografi vid institutionen för naturgeografi vid Stockholms Universitet. Sedan hösten 2017 arbetar jag vid NMT vid Södertörns Högskola. Jag är i grunden geomorfolog och särskilt intresserat i att använda GIS som verktyg, särskilt för miljöriskanalyser och i geomorfologisk landskapsutveckling.

Undervisning

HT 2018:

  • Statistik för miljövetare
  • Geografisk informationsbehandling för miljövetare

VT 2018:

  • Statistik för miljövetare
  • MKB, miljökonsekvensbeskrivningar
  • Geografisk informationsbehandling för miljövetare
  • GIS och statistik för utveckling och internationellt samarbete

Aktuella publikationer (alla publikationer finns på Karin Ebert google scholarlänk till annan webbplats ):

Eriksson, M., Ebert, K., Jarsjö, J., 2018: Well Salinization Risk and Effects of Baltic Sea Level Rise on the Groundwater-Dependent Island of Öland, Sweden. Water 10(2): 141.
DOI: 10.3390/w10020141

Ströberg, A., Ebert, K., Jarsjö, J., Frampton, A., 2017: Contaminated area instability along Ångerman Älven River, northern Sweden. Environmental Monitoring and Assessment 189: 118. DOI: 10.1007/s10661-017-5839-0

Ebert, K., Ekstedt, K., Jarsjö, J., 2016: GIS analysis of effects of future Baltic sea level rise on the island of Gotland, Sweden. Natural Hazards and Earth System Sciences 16: 1571-1582. DOI: 10.5194/nhess-16-1571-2016

Ebert, K., 2015: GIS analyses of ice-sheet erosional impacts on the exposed shield of Baffin Island, eastern Canadian Arctic. Canadian Journal of Earth Sciences 52: 966-979.
DOI: 10.1139/cjes-2015-0063

Hall, A.M., Sarala, P., Ebert, K., 2015: Late Cenozoic deep weathering mantles on the Fennoscandian shield in northern Finland: a window on ice sheet bed conditions at the onset of Northern Hemisphere glaciation. Geomorphology 246: 472-488. DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.06.037

Ebert, K., Hall, A.M., Kleman, J., Andersson, J., 2015: Unequal ice-sheet erosional impacts across low-relief shield terrain in northern Fennoscandia. Geomorphology 233: 64-74.
DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.09.024

Ebert, K., Axelsson, L., Harbor, J., 2015: Opportunities and challenges for building alumni networks in Sweden: A case study of Stockholm University. Journal of Higher Education Policy and Management 37(2): 252-262. DOI: 10.1080/1360080X.2015.1019117

Länk till min webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA