Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

08-608 52 83 086085283

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Forskning

Mitt huvudintresse ligger i de oräkneliga möjligheter av GIS (Geografiska Informationssystem), med en vid tillämpning i miljövetenskap. Mitt nyaste projekt handlar om sambandet mellan mönstret av COVID-19 och olika miljöfaktorer.

Jag disputerade 2009 och blev docent i naturgeografi 2016 vid institutionen för naturgeografi vid Stockholms Universitet. Jag är i grunden geomorfolog och har använt GIS som verktyg, särskilt för miljöriskanalyser och i glacialmorfologisk landskapsutveckling. Sedan 2017 är jag lektor i miljövetenskap och GIS vid Södertörns högskola.

Undervisning

Jag undervisar i GIS med tillämpningar i miljövetenskap. Jag undervisar med en kombination av föreläsningar, övningar och projekt. Sambandet mellen GIS och verkligheten – var kommer data ifrån och vad visar de? – samt upphovsrätt och källhänvisning anser jag som särskilt viktigt. Jag är också engagerat i alumniarbete för att hålla studenterna och mig uppdaterad om (GIS på) arbetsmarknaden.

Kursansvar:

  • GIS för miljö och utveckling, 15hp
  • GIS II, 15hp (avancerad GIS på distans, ArcGIS Pro, på engelska)

Lärare i följande kurser:

  • Statistik för miljövetare
  • MKB, miljökonsekvensbeskrivningar
  • GIS och statistik för utveckling och internationellt samarbete
  • GIS I (GIS på distans, introduktion, ArcGIS Pro, på engelska)

Handledning av examensarbeten

Några aktuella publikationer

(alla publikationer finns på Karin Ebert google scholar Länk till annan webbplats. ):

Ebert, K., Houts, R., Noce, S., 2022: Lower COVID-19 incidence in low-continentality west-coast areas of Europe. GeoHealth. DOI: https://doi.org/10.1029/2021GH000568

Eriksson, M., Ebert, K., Jarsjö, J., 2018: Well Salinization Risk and Effects of Baltic Sea Level Rise on the Groundwater-Dependent Island of Öland, Sweden. Water 10(2): 141.
DOI: 10.3390/w10020141

Ströberg, A., Ebert, K., Jarsjö, J., Frampton, A., 2017: Contaminated area instability along Ångerman Älven River, northern Sweden. Environmental Monitoring and Assessment 189: 118. DOI: 10.1007/s10661-017-5839-0

Ebert, K., Ekstedt, K., Jarsjö, J., 2016: GIS analysis of effects of future Baltic sea level rise on the island of Gotland, Sweden. Natural Hazards and Earth System Sciences 16: 1571-1582. DOI: 10.5194/nhess-16-1571-2016

Ebert, K., 2015: GIS analyses of ice-sheet erosional impacts on the exposed shield of Baffin Island, eastern Canadian Arctic. Canadian Journal of Earth Sciences 52: 966-979.
DOI: 10.1139/cjes-2015-0063

Ebert, K., Hall, A.M., Kleman, J., Andersson, J., 2015: Unequal ice-sheet erosional impacts across low-relief shield terrain in northern Fennoscandia. Geomorphology 233: 64-74.
DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.09.024

Ebert, K., Axelsson, L., Harbor, J., 2015: Opportunities and challenges for building alumni networks in Sweden: A case study of Stockholm University. Journal of Higher Education Policy and Management 37(2): 252-262. DOI: 10.1080/1360080X.2015.1019117

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA