Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

08-608 52 83 086085283

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Forskning

Mitt huvudintresse ligger i de oräkneliga möjligheter av GIS (Geografiska Informationssystem), med en vid tillämpning i miljövetenskap. Mitt nyaste projekt handlar om sambandet mellan mönstret av COVID-19 och olika miljöfaktorer.

Jag disputerade 2009 och blev docent i naturgeografi 2016 vid institutionen för naturgeografi vid Stockholms Universitet. Jag är i grunden geomorfolog och har använt GIS som verktyg, särskilt för miljöriskanalyser och i glacialmorfologisk landskapsutveckling. Sedan 2017 är jag lektor i miljövetenskap och GIS vid Södertörns högskola.

Doktorandhandledning:

Patrick Spets (pågående): Exploring GIS (Geographic Information Systems) as a Relevant Method in Environmental Research on Antimicrobial Resistance Transmission

Elena Palenova (pågående): Restoration Potentials Based on Geophysical Characteristics and Landscape Connectivity for areas under natural (f.e. wildfires) impacts

Undervisning

Jag undervisar i GIS med tillämpningar i miljövetenskap. Jag undervisar med en kombination av föreläsningar, övningar och projekt. Sambandet mellen GIS och verkligheten – var kommer data ifrån och vad visar de? – samt upphovsrätt och källhänvisning anser jag som särskilt viktigt. Jag är också engagerat i alumniarbete för att hålla studenterna och mig uppdaterad om (GIS på) arbetsmarknaden.

Några publikationer

(alla publikationer finns på Karin Ebert google scholar Länk till annan webbplats. ):

Spets, P., Ebert, K., Dinnétz, P., 2023: Spatial analysis of antimicrobial resistance in the environment. A systematic review. Geospatial Health, 18: 1168. DOI: https://doi.org/10.4081/gh.2023.1168 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ebert, K., Houts, R., Noce, S., 2022: Lower COVID-19 incidence in low-continentality west-coast areas of Europe. GeoHealth 6, e2021GH000568. https://doi.org/10.1029/2021GH000568 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ströberg, A., Ebert, K., Jarsjö, J., Frampton, A., 2017: Contaminated area instability along Ångerman Älven River, northern Sweden. Environmental Monitoring and Assessment 189: 118. https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-017-5839-0 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ebert, K., Ekstedt, K., Jarsjö, J., 2016: GIS analysis of effects of future Baltic sea level rise on the island of Gotland, Sweden. Natural Hazards and Earth System Sciences 16: 1571-1582. https://nhess.copernicus.org/articles/16/1571/2016/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ebert, K., 2015: GIS analyses of ice-sheet erosional impacts on the exposed shield of Baffin Island, eastern Canadian Arctic. Canadian Journal of Earth Sciences 52: 966-979.
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjes-2015-0063 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ebert, K., Hall, A.M., Kleman, J., Andersson, J., 2015: Unequal ice-sheet erosional impacts across low-relief shield terrain in northern Fennoscandia. Geomorphology 233: 64-74.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X14004991 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ebert, K., Axelsson, L., Harbor, J., 2015: Opportunities and challenges for building alumni networks in Sweden: A case study of Stockholm University. Journal of Higher Education Policy and Management 37(2): 252-262. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1360080X.2015.1019117?journalCode=cjhe20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.