Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

08-608 42 56 086084256

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Kekke Stadin är professor i historia

Jag var bara två år gammal när mitt stora intresse för historia väcktes. Då, när jag en dag satt på kanten av min sandlåda kom en professor för att studera och mäta den stora gravkulle som låg på vår tomt. Jag lär bokstavligen ha gått i hans fotspår och min fascination var stor. Det jag själv minns av detta historieuppvaknande var att professorn i fråga var klädd i manchesterbyxor och basker: samma som jag

Det är därför knappast en tillfällighet att jag en del av av min forskning under senare år åt frågan vad kläder gör med oss människor och hur vi människor uttrycker oss genom våra kläder och vårt yttre. Särskilt intressant tycker jag det är att studera relationen mellan makt, manlighet och mode.

För närvarande medverkar jag i två forskningsprojekt, finansierade av Östersjöstiftelsen. I det ena projektet skriver jag om bourgeoisiens framväxt och formering av en egen livsstil i städer runt Östersjön under 1800-talet. I projektet Ships at War studerar jag maktrepresentationer och manlighet på örlogsfartyg under tidigmodern tid med utgångspunkt i de nyligen funna vraken efter Mars och Svärdet.

Tidigare har jag forskat om många olika aspekter av det svenska samhället och Östersjöområdet, företrädesvis under tidigmodern tid, nu senast som projektledare för forskningsprojektet "The 17th Century Media Revolution in the Baltic Area" har jag forskat om ett annat av mina intresseområden, nämligen nyhetsförmedling. Genushistoria har varit en viktig del av min forskning, men jag har även gjort flera urbanhistoriska och socialhistoriska studier och arbeten rörande svensk skattehistoria.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.