Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

08-608 40 58 086084058

Institutionen för historia och samtidsstudier

072 239 38 22 0722393822

F835

Jag är idag professor vid Samtidshistoriska institutet här på Södertörns högskola.
Min forskning har framför allt handlat om demokratiseringsprocesser och nya och gamla sociala rörelser.
Min avhandling beskrev hur socialdemokratin vid tiden för första världskriget integrerades i det samhälle de ville förkasta, för att citera en liberal politiker från den tiden, och hur detta skedde parallellt med en byråkratiseringsprocess. Jag fortsatte mina studier av socialdemokratin i boken Kommunerna och den svenska modellen. Där undersökte jag arbetarrörelsens växande inflytande på lokal nivå efter det demokratiska genombrottet. Särskilt intresserad var jag av framväxten av ett lokalt politiskt ledarskap, en välfärdsbyråkrati, som kom att spela en avgörande roll för välfärdssamhällets lokala uppbyggnad.
Parallellt undersökte jag också det demokratiska genombrottet i ett genusperspektiv. I boken Efter rösträtten och flera artiklar diskuterar jag det motstånd kvinnorna mötte – och de vägar de sökte för att ändå ta sig in i politiken.
I boken 1968. När allting var i rörelse närmar jag mig de nya sociala rörelserna som fick sitt genombrott under 60-talsradikaliseringen (och som jag själv var en del av), ett fenomen som jag menar började i slutet av 1950-talet och pågick i två decennier, Den boken kommer i en ny upplaga våren 2018 – lagom till 50-årsminnet.
Jag har vidare skrivit biografi i två band över Olof Palme, I takt med tiden och När vinden vände
Genom Palme försöker jag spegla den svenska samtidshistorien och socialdemokratins utveckling från femtiotalet till 1986.

För några år sedan skrev jag tillsammans med ekonomhistorikern Jenny Andersson den avslutande delen av Norstedts åttabandverk om den svenska historia, Där försöker vi fånga utvecklingen från 1965 fram till idag.
Just nu är jag indragen i ett stort svensk-finskt forskningsprojekt, Demokratins drivkrafter i Sverige och Finland under Det långa 1900-talet. Själv undersöker jag vad som hänt med folkrörelsepartierna i de bägge länderna och jag är särskilt intresserad av den svenska socialdemokratins läge.
Jag vill också fånga den pågående debatten om demokratins kris och frågan om demokratins gränser. Som historiker försöker jag knyta an denna diskussion till de frågor som restes vid det demokratiska genombrottet för hundra år sedan.

Tidigare forskningsprojekt vid Samtidshistoriska institutet

  • Det fordistiska projektet i Östersjöområdet
  • En intellektuell socialdemokrati
  • Genus och lokalpolitik
  • Att ge sig själv makt

Men jag är inte bara intresserad av forskning. Jag har också haft förmånen att delta i utvecklingen av Södertörns högskola på olika sätt. Under pionjäråren, från 1996, hade jag ansvaret för att bygga upp undervisningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Jag lade ner särskilda ansträngningar på att skapa utbildningsprogram som var präglade av högskolans målsättningar om mångvetenskap och medborgerlig bildning. Jag var också en av initiativtagarna till det samtidshistoriska institutet.

Forskarpodd med Kjell Östberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.