Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

08-608 49 04 086084904

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Jag undervisar och forskar idag inom området företagsekonomisk informatik (business informatics / business information systems). Detta inkluderar områdes- och kursansvar inom det vi kallar nätbaserade informationssystem (NIS). Jag undervisar på grundnivå inom utbildningsprogrammet Management med IT som utbildar studenter som får en dubbel kompetens inom företagsekonomi (FEK) samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Jag är speciellt inriktad på digitalt entreprenörskap, inklusive områden som rör IKT-stödd tjänsteinnovation, business intelligence och entreprenöriell metodik. Inom NIS fokuserar teknikdelen främst på frontend-design med fokus på mobil och webb.

Inom forskning och samverkan så deltar jag för närvarande i Interreg-projektet Archipelago Business Development som stödjer entreprenörer i skärgården i Sverige, Åland och Finland. Mitt fokusområde i projektet är digitalt entprenenörskap och relaterade frågor som rör digitalisering i skärgården, med specifikt fokus på Stockholms skärgård. I ett avslutat forskningsprojekt CIBAS studerade vi hur social IKT kan användas för att förbättra design och informationsarkitektur inom tjänster för omvärldsbevakning. I CIBAS-projektet studerade jag främst informationsarkitektur för sociala informationssfärer och omvärldsbevakning.

Archipelago Business Development: https://www.archipelagobusiness.eu/länk till annan webbplats

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA