Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

08-608 49 04 086084904

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD277

Jag undervisar och forskar idag inom området företagsekonomisk informatik (business informatics / business information systems). Detta inkluderar områdes- och kursansvar inom det vi kallar nätbaserade informationssystem (NIS). Jag undervisar på grundnivå inom utbildningsprogrammet Management med IT som utbildar studenter som får en dubbel kompetens inom företagsekonomi (FEK) samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Jag är speciellt inriktad på digitalt entreprenörskap, inklusive områden som rör IKT-stödd tjänsteinnovation, business intelligence och entreprenöriell metodik. Inom NIS fokuserar teknikdelen främst på frontend-design med fokus på mobil och webb.

Inom forskning och samverkan så deltar jag för närvarande i Interreg-projektet Archipelago Business Development som stödjer entreprenörer i skärgården i Sverige, Åland och Finland. Mitt fokusområde i projektet är digitalt entprenenörskap och relaterade frågor som rör digitalisering i skärgården, med specifikt fokus på Stockholms skärgård. I ett avslutat forskningsprojekt CIBAS studerade vi hur social IKT kan användas för att förbättra design och informationsarkitektur inom tjänster för omvärldsbevakning. I CIBAS-projektet studerade jag främst informationsarkitektur för sociala informationssfärer och omvärldsbevakning.

Archipelago Business Development: https://www.archipelagobusiness.eu/ Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA