Lisa Kings

Lisa Kings

Docent

Lektor

08-608 48 46 086084846

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

 Lisa Kings disputerade 2011 i sociologi med avhandlingen "Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin", Arkiv förlag.

Sedan 2014 är hon lektor i socialt arbete. Hennes forskningsintressen rör bland annat urbanteori, civilsamhället, sociala rörelser, ojämlikhet och vardagsliv. Hon har undervisat såväl om vetenskaplig metod som teori, men är specialiserad på urbana frågor och särskilt intresserad av samhällsarbete och social mobilisering.

Sedan 2013 är hon medlem i redaktionen för Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys.

Aktuella forskningsprojekt

1. De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige, finansierat av VR

http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=107062

2. Reinvent, finansierat av KK-stiftelsen. Läs mer på bloggen Länk till annan webbplats.

Reinventing the suburb in fragmented landscapes

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA