Lisa Kings

Fil dr

Lektor

08-608 48 46 086084846

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Jag har läst grund- och forskarutbildning vid Södertörns högskola. 2011 disputerade jag i sociologi med avhandlingen "Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin", Arkiv förlag. Jag är numera lektor i socialt arbete vid institutionen för samhällsvetenskaper. Mina forskningsintressen rör bland annat urbanteori, civilsamhället, sociala rörelser, ojämlikhet och vardagsliv. Jag har undervisat såväl om vetenskaplig metod som teori, men är specialiserad på urbana frågor och särskilt intresserad av samhällsarbete och social mobilisering. Sedan 2013 är jag medlem i redaktionen för Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys.

Aktuell forskning

För tillfället arbetar jag inom två forskningsprojekt:

De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige, finansierat av VR

http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=107062

Reinvent, finansierat av KK-stiftelsen.

http://blogg.sh.se/reinvent/

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA