Liz Kella

Liz Kella

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Min forskning fokuserar på Nordamerikansk litteratur, från efterkrigstiden till idag. Jag undervisar i akademisk skrivande och litteratur, och är aktiv i Lärarutbildningen.

08-608 45 29 086084529

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Liz Kella took her MA in English Language and Literature at the University of Michigan, and her doctorate at Uppsala University. Her dissertation, Beloved Communities: Solidarity and Difference in Fiction by Michael Ondaatje, Toni Morrison, and Joy Kogawa, examines literary representations of community in works by American and Canadian "minority" writers. Liz Kella researches contemporary American literature and culture, particularly issues of multiculturalism, race, and ethnicity. She is co-author of a full-length study, sponsored by the Swedish Research Council, entitled Making Home: Orphanhood, Kinship, and Cultural Memory in Contemporary American Novels, published by Manchester University Press. Her current project, "Remembering Poland and Eastern Europe: Nostalgia, Memory, and Affect in Diasporic Women’s Writing," is sponsored by The Baltic Sea Foundation.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA