Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

08-608 40 23 086084023

Institutionen för kultur och lärande

PD252

Jag är lektor och forskare i pedagogik vid Södertörns högskola. Mitt forskningsintresse rör skolans fostrans- och demokratiuppdrag och de grundläggande filosofiska och didaktiska frågor som aktualiseras i ett mångkulturellt samhälle. Mer konkret intresserar jag mig för frågor om religionens nya synlighet i samhälle och skola, skolans roll i skapandet av gemensamhet, lärarens roll och ansvar i en tid av auktoritets- och legitimitetskris och språksättningens roll i läroplansteori och policy. Inspiration hämtas från pedagogisk teori och feministisk filosofi och jag publicerar inom pedagogisk filosofi och allmänpedagogik.

FORSKNING

Jag leder forskningsprojekt ”Levda värden. En pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete” (VR 2015-2019), vars syfte är att erbjuda ett affirmativt pedagogiskt och didaktiskt tänkande kring skolans demokrati- och fostransuppdrag. I projektet ingår Dr. Elisabet Langmann, Södertörns Högskola, och Prof. Carl Anders Säfström, Maynooth University, Dublin. Jag leder också den svenska delen av The Enquiring Classroom, ett Strategic Partnership Programme finansierat av Europarådet (ERASMUS+), tillsammans med forskare i Grekland (Ellinogermaniki Agogi, Aten) och på Irland (Mary Immaculate College, Limerick, Maynooth University, Dublin). Projektet syftar till att med hjälp av filosofi och estetik utveckla pedagogiska och didaktiska verktyg för lärare och elever i Europa med fokus på värdegrundsfrågor. Länk till projektet härlänk till annan webbplats.

Jag har tidigare studerat den könsliga kodningen av innehållet i religionskunskaps-undervisning på gymnasiet inom ramen för projektet ”Föreställningar om femininitet och maskulinitet i klassrummet: En feministisk filosofisk undersökning av ämnena religion, naturkunskap och svenska” (VR, 2011-2015).

Min avhandling, Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education (2010, länk härlänk till annan webbplats), utforskar det religiösa subjektets roll och status i två pedagogiska trender: det kosmopolitiska utbildningsidealet (Nussbaum) och den deliberativa demokratimodellen (Habermas). Mot bakgrund av de spänningar som religionens nya synlighet har orsakat i ett sekulärt och demokratiskt samhälle, omförhandlar avhandlingen några av de värden och ideal som ovan nämnda trender bygger på. Med hjälp av agonistisk demokratiteori och postsekulär filosofi är avhandlingens bidrag till den pedagogiska forskningen att göra ’religion’ och ’demokrati’ till frågor för utbildning med hjälp av tänkare som Arendt, Derrida, Kierkegaard och Levinas. Avhandlingen ägnar särskild uppmärksamhet åt de mångbottnade och ibland motstridiga betydelser som, till exempel, ett värde som frihet kan rymma och de konsekvenser detta kan få för konkreta situationer i skola och utbildning.

UNDERVISNING

Jag undervisar på Tidlösa pedagogiska problem (A-nivå), Pedagogisk teori och policy (B-nivå) och Aktuella strömningar inom interkulturell pedaggogik (Magisternivå) inom pedagogikämnet, samt inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) på lärarutbildningen.

ÖVRIGT

Jag är vice ordförande för SWERA (Swedish Educational Research Association) och tillhör granskningskommittén (convenor) för två internationella konferenser; den årliga ECER-konferensen (European Conference for Educational Research) och den tvåårliga INPE-konferensen (International Network of Philosophers of Education).

Jag är medlem i följande internationella forskningsorganisationer: NERA (Nordic Educational Research Association); EERA (European Educational Research Association); PESGB (Philosophy of Education Society of Great Britain) och INPE (International Network of Philosophers of Education), och jag är reviewer för tidskrifter som Journal of Curriculum Studies; Gender and Education och Demokrati & Utbildning.

PUBLICATIONS

JOURNAL ARTICLES (refereed)

Bergdahl L. (2019) Educationally Connecting to the Past in Teaching. In Philosophical Perspectives on Teacher Training. In: Peters M. (eds) Encyclopedia of Teacher Education. Springer, Singapore.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2018). Pedagogical Postures: A Feminist Search for a geometry of the Educational Relation. Ethics and Education.

Bergdahl, L. (2017b). Crisis or Struggle? A Language of Natality as a Struggle for Education. In Studier i Pædagogisk Filosofi. Årg. 6, Nr. 1 (2017), s. 25-38.

Bergdahl, L. (2017a). Language matters: gendering Religious Education teaching. In British Journal of Religious Education, ISSN 0141-6200, E-ISSN 1740-7931, p. 1-10.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017b). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. In Studies in Philosophy and Education.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017a). Where Are You?: Giving Voice to the Teacher by Reclaiming the Public/Private Distinction. In Journal of Philosophy of Education, 51 (2), 461-475.

Bergdahl, L. (2009) Lost in Translation: On the Untranslatable and its Ethical Implications for Religious Pluralism. In Journal of Philosophy of Education, Vol. 43, no 1, p. 31-44.

BOOK CHAPTERS

Bergdahl, L. (2018c). Könsskillnadens religionskunskapsundervisning. I Interkulturell Religionsdidaktik, (red. Olof Frank & Peder Thalén). Lund: Studentlitteratur.

Bergdahl, L. (2012). Religion och bildning: Emilia Fogelklou och bildningsbegreppets mystika förankring. I Svenska Bildningstraditioner Del II. (red.) Anders Burman och Patrik Mehrens, Göteborg: Daidalos.

Bergdahl, L. (2011). När mänskligheten får ansikten. I Det goda lärandet, (red.) Anders Burman och Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur.

Bergdahl, L. (2009). Public Education Private Religion – on redefining borders in religious education. I Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom, (red.) Ewa Roos & Jenny Berglund. Studies in Inter-Religious Relations, Nr. 43. s. 60-67. Uppsala: Universitetstryckeriet.

CONFERENCE PAPERS (refereed)

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2018). The Work of Values: A Post-Conflictual Pedagogical Response. Paper presented at ECER, Bolzano, Italy, August 2018.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2017). Gendering the Scholastic Techniques. Paper presented at ECER, Copenhagen, Denmark, August 2017.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. Paper presented at PESGB, Oxford, England, March 2017.

Bergdahl, L. & Langmann E. (2017). Ambivalent Teaching: Gendering the Scholastic Techniques. Paper presented at NERA, Copenhagen, Denmark, March 2017.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). Making Values Common: On the Importance of Turning Fostering into a Public Matter. Paper presented at INPE, Warsaw, Poland, August 2016.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). "Where Are You?": Teaching Values and Virtues by Reclaiming the Private/Public Distinction. Paper presented at ECER, Dublin, Ireland, August 2016.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). No Longer and Not Yet: Teaching Values and Virtues beyond the Private/public Distinction. Paper presented at NERA, Helsinki, Finland, March 2016.

Bergdahl, L. (2014). Religious Education For More Than One Sex. Paper for the AARE Conference, Australian Association for Research in Education, Brisbane, 1st - 5th of November.

Bergdahl. L. (2012). ‘Educating for a Love’s Difference: on democracy, religion, and the conflicted space between us’. Paper presented at NERA, Copenhagen, Denmark.

Bergdahl. L. (2012). Possibilities for New Beginnings in the Present. Article presenteed at CASEP (Centre for Aristotelian Studies in Ethics and Politics) Religion, Civil Religion, and the Common Good, London Metropolitan University, London.

Bergdahl. L. (2011). “Unfinished Selves: Rethinking Freedom as an Iconic Relation of Self to Others”. Paper presented at the 11th Essex Conference in Critical Political Theory, University of Essex, Storbritannien.

Bergdahl, L. (2011). Unfinished Selves: Rethinking Freedom as an Iconic Relation of Self to Others, EASR 2011 (European Association for the Study of Religions), 18-22 September, Budapest, Hungary.

Bergdahl, L. (2011). Seeing Education Otherwise: After Secularization. Paper presented at Education in a Post Secular Society Conference, Saturday 29th January 2011, Canterbury, Great Britain.

Bergdahl. L. (2010). ’”Giving an Account of Oneself”: the limits of dialogue and the irony of narratability’. Paper presented at ECER, Helsinki.

Bergdahl, L. (2009). Response paper to panel on cosmopolitanism and education at AERA, American Educational Research Association, San Diego, 13-17 April, USA.

Bergdahl. L. (2008). ’Lost in Translation – on the Untranslatable and its Ethical Implications for Religious Pluralism’. Paper presented at SCPT (Society for Continental Philosophy and Theology), Gordon College, Boston, USA.

Bergdahl. L. (2007). ’”Educating for a World out of Joint”: Challenging Orders and Borders for Religious Diversity in Liberal Education’. Paper presenterd at PESGB, Oxford.

Bergdahl. L. (2006). ’Exclusion and Embrace. Paper presented at NERA, Örebro University, Sweden.

OTHER PUBLICATIONS (i urval)

Bergdahl, L. Det Banalt Goda. Ledare i tidskriften Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Nr. 4, 2018

Bergdahl, L. #metoo och moderlöshetens kultur. Artikel i tidskriften Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Nr. 8, 2017

Bergdahl, L. Demokratins motstridighet. Ledare i tidskriften Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Temanummer: Demokrati. Nr. 4, 2017

Bergdahl, L. Att skola skönhetssinnet. Artikel i tidskriften NOD: Forum för Tro, Kultur och Samhälle. Temanummer: Postsekulär kompetens?, Nr. 2-3, 2016, sid. 65-69.

Bergdahl, L. Vad vill vi säga? Om yttrandefriheten och det goda samhället. Ledare i Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Nr. 2, 2015.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA