Magnus Rodell

Magnus Rodell

Docent

Lektor

Just nu arbetar jag med en studie av Sjömanstornet i Göteborg uppfört 1933-34. Ambitionen är att undersöka minneskulturerna kring de 690 sjömän som dog under första världskriget.

08-608 46 23 086084623

Institutionen för historia och samtidsstudier

F812

Jag heter Magnus Rodell och arbetar som lektor i idéhistoria. Jag har undervisat i varierande omfattning i idéhistoria sedan 1998 och denna undervisning har kronologiskt sträckt sig från Augustinus och ett sönderfallande Romarrike till det tidiga 2000-talets kulturella representationer av USA.

Under perioden 2002 till 2009 undervisade jag på det internationella Masterprogrammet EuroCulture som ges vid en rad europeiska universitet, bland annat i Uppsala. Under höstterminen undervisar jag på kursen "Samtida kulturteori och politisk filosofi". Jag undervisar också på Lärarprogrammet med interkulturell inriktning mot äldre åldrar och håller denna termin bland annat i kursen "Pedagogiska tanketraditioner".Jag disputerade våren 2002 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Min avhandling handlar om statyinvigningar i Sverige decennierna kring 1800-talets mitt. Jag ser de offentliga högtidligheter som invigningarna utgjorde som en formativ del i ett mer övergripande nationsformeringsprojekt. De perspektiv jag arbetar med i avhandlingen kan även med fördel används på samtida material.

Sedan dess har jag skrivit omkring 15 artiklar som på olika sätt behandlar
monumentkultur, hur ett kollektivt minne skapas och betydelsen av materiell kultur i kulturella formeringsprocesser. Jag har också studerat hur gränser skapas i specifika historiska sammanhang och därigenom kommit i kontakt med den omfattande mångdisciplinära forskning som studerar gränser och gränsskapande på en rad olika sätt.

Mina senaste publikationer:

"Mediating the Nation: Celebrating the Sixth of June in Sweden", i David McCrone
& Gayle McPherson, red., National Days: Constructing and Mobilising National
Identity (Palgrave Macmillan, 2009).

"Fortifications in the Wilderness: The Making of Swedish-Russian Borderlands around 1900", Journal of Northern Studies, 2009:1."Royal Bronze: Monarchy and Monuments in Mid-Nineteenth Century Sweden", i Mats Jönsson & Patrik Lundell, eds, Media and Monarchy (Göteborg: Nordicom, 2009).

"Monumentet på gränsen: Om den rumsliga vändningen och ett fredsmonument", Scandia, 2008:2."Medier och materiell kultur: Vitryska städer, värmländska skansar och den rumsliga vändningen", i Patrik Lundell, Solveig Jülich & Pelle Snickars, red., Mediernas kulturhistoria (Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008)

"Fallna soldater och fortifikationer i vildmarken: Det ryska hotet och medielandskapet kring 1900", i Leif Dahlberg & Pelle Snickars, red., Berättande i olika medier (Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008). "Stari Most: Historien, förstörelsen, återinvigningen", i Valör: Konstvetenskapliga studier, 2008:1.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.