Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, klimatprotester, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

08-608 48 45 086084845

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Kort bakgrund

Magnus Wennerhag disputerade 2008 vid Lunds universitet, sociologiska institutionen, på avhandlingen ”Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar” (Atlas). Han är sedan 2008 verksam vid Södertörns högskola, i dag som professor i sociologi.

Magnus forskning har i huvudsak kretsat kring sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, politisk deltagande, politiskt våld, social stratifiering och allmän sociologisk teori. Vid högskolan undervisar Magnus om klassisk och modern sociologisk teori samt om social stratifiering.

Magnus är även redaktör för tidskriften Sociologisk Forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samt arbetar med den svenska samhällsteoretiska tidskriften Fronesis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Arbetarrörelsens forskarnätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samt är medlem i Arena idé Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s vetenskapliga råd.

Pågående forskning
Wennerhag arbetar inom forskningsprojekten ”Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” (som finansieras av Formas, 2019–2023).

Tidigare forskning
Avhandlingen ”Global rörelse” (2008) var den första svenska systematiska genomgången av den globala rättviserörelsen, dess aktivister och deras förhållande till politiska förändringsprocesser. Undersökningen baserades på en omfattande enkätundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., intervjuer med aktivister och en analys av mediernas framställning av rörelsen.

Magnus har varit projektledare för forskningsprojekten ”Anarkister i Öst- och Västeuropa - en jämförande studie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” (finansierat av Östersjöstiftelsen, 2012–2014), som undersökte radikala vänsterrörelser i Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland och Sverige; för forskningsprojektet ”Radikalisering och motradikalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” (finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2016–2018), som undersökte brottsförebyggande åtgärder riktade mot radikala vänstergrupper i Sverige; samt för forskningsprojektet ”Anti-racist contentions in the Baltic Sea region – a study of anti-racist activists’ interplay with politicians and civil servants” (finansierat av Östersjöstiftelsen, 2017–2019).

Magnus har arbetat inom det internationella forskningsprojektet "Caught in the act of protest: Contextualizing contestation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." (finansierat av FAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och European Science Foundation, 2009–2012), i vilket medborgarnas demonstrationsvanor i sju länder undersöktes genom enkätutdelningar, samt i det nära aknutna forskningsprojektet "Festival och protest: En jämförande studie av Pride-parader i sex europeiska länder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." (finansierat av Riksbankens jubileumsfond, 2014–2016).

Magnus har även arbetat i forskningsprojektet "Bortom välfärdsstaten: Europeiseringen av det svenska civilsamhällets organisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." (finansierat av Vetenskapsrådet, 2011–2015), med en större enkätundersökning till svenska civilsamhällesorganisationer om deras erfarenhet av att påverka politik och samhälle; samt i forskningsprojektet ”Samverkan och konflikt kring åtgärder mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, (finansierat av Forte, 2017–2021).

Böcker:

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag, M. (2018). Pride Parades and LGBT Movements: Political Participation in an International Comparative Perspective Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Open Access (nedladdningsbar). New York: Routledge.

Wennerhag, M., Fröhlich, C. & Piotrowski, G. (red.) (2017). Radical Left Movements in Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Abingdon, Oxon: Routledge.

Wennerhag, M. (2008), Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stockholm: Bokförlaget Atlas. (Avhandling).

Wennerhag M., Hilma Holm, Johan Lindgren, Henrik Nordvall och Adrienne Sörbom (2006). Aktivister. Stockholm: Bokförlaget Atlas.

Urval av tidskriftsartiklar och bokkapitel:

Wennerhag, M., Z. Kravchenko & A. Sörbom (2022). ”Politikens resurser – Medborgarnas syn på ekonomiskt stöd till politiska partier, civilsamhället och andra politiska aktörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand & Nora Theorin (red.), Du sköra nya värld: SOM-undersökningen 2021. Göteborg: SOM-institutet.

Wennerhag, M. & A. Hylmö (2022). ”Social class and environmental movements Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. S. 355–373 i Maria Grasso & Marco Giugni (red.). The Routledge Handbook of Environmental Movements. London: Routledge.

Jämte, J., Lundstedt, M. & Wennerhag, M. (2020). ”From Radical Counterculture to Pragmatic Radicalism? The Collective Identity of Contemporary Radical Left-libertarian Activism in Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Journal for the Study of Radicalism 14(1): 1–36.

Emilsson, K., Johansson, H. & Wennerhag, M. (2020). ”Frame Disputes or Frame Consensus? ’Environment’ or ’Welfare’ First Amongst Climate Strike Protesters Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Sustainability 12(3): 882. Open Access.

Johansson, H., Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2019). ”Social Movements and Interest Groups Compared. How Organisational Type Matters for Explaining Swedish Organisations' Advocacy Strategies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..” Partecipazione e conflitto 12(2): 353–381. Open Access.

Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2018). ”Europeanization of Swedish civil society: Motives, activities, and perceived consequences Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” och ”Factors Explaining Swedish Civil Society Organizations’ Europeanization Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. I Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino (red.). Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations Länk till annan webbplats.. New York: Berghahn Books. Open Access.

Wennerhag, M. & Elgenius G. (2018). ”Förändring och kontinuitet i det svenska politiska landskapet: Politisk-sociologiska perspektiv inför valet 2018 Länk till annan webbplats.”. Sociologisk Forskning 55(2–3): 121–138. Open Access.

Johansson, H., Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2018). "Multi-level strategies for political influence. How and why do domestic civil society organisations seek political influence at national and EU levels?" Länk till annan webbplats.. Journal of Contemporary European Research 14(2): 68–86. Open Access.

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag M. (2018). ”’Conscience adherents’ revisited: Heterosexual Pride Parade participants” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mobilization: An International Quarterly 23(1): 83-100. Open Access.

Wennerhag, M. (2017). "Patterns of Protest Participation are Changing Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Sociologisk forskning 54(4): 347-351. Open Access.

Wennerhag, M. (2017). ”Sociala rörelser, protester och politiskt våld – en forskningsöversikt”, i Christofer Edling & Amir Rostami (red.). Våldsbejakande extremism: en forskarantologi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SOU 2017:67). Stockholm: Wolters Kluwer. Open Access.

Wennerhag, M. (2017). “Radical Left Movements in Europe: An Introduction”, i Magnus Wennerhag, Christian Fröhlich & Grzegorz Piotrowski (red.). Radical Left Movements in Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Abingdon, Oxon: Routledge.

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag, M. (2017). ”‘Normalized’ Pride? Pride Parade Participants in Six European Countries”. Sexualities. Publicerad online.

Wennerhag, M. (2017). ”Pride anländer till Sverige: En resa i två etapper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami (red.) Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.

Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2017).”Vägen till Europa: Det svenska civilsamhället och EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami (red.) Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.

Wennerhag, M. (2016). ”Who takes part in May Day marches?”, i Abby Peterson & Herbert Reiter (red.), The Ritual of May Day in Western Europe – Past, Present and Future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Abingdon, Oxon: Routledge.

Sörbom, Adrienne & Wennerhag, M. (2016). ”Begreppet extremism – en kritisk introduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 5. Open access.

Piotrowski, G. & Wennerhag, M. (2015). ”Always against the state?: An analysis of Polish and Swedish radical left-libertarian activists’ interaction with institutionalized politics Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Partecipazione e conflitto 8(3). Open access.

Hylmö, A. & Wennerhag, M. (2015). ”Does class matter in anti-austerity protests? Social class, attitudes towards inequality, and political trust in European demonstrations in a time of economic crisis”, i Marco Giugni & Maria T. Grasso (red.). Austerity and Protest: Popular Contention in Times of Economic Crisis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Farnham: Ashgate.

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag, M. (2015). ”European Anti-Austerity Protests – Beyond ‘old’ and ‘new’ social movements?”. Acta Sociologica 58(4).

Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2015). ”Civil society organizations going European? The Europeanization of Swedish CSOs”. SAGE Open. Open access.

Wahlström M. & Wennerhag M. (2014). "Alone in the crowd: Lone protesters in Western European demonstrations". International Sociology 29(6).

Wahlström M., Wennerhag M. & Rootes C. (2013). "Framing the climate issue: Patterns of participation and prognostic frames among climate summit protestors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Global Environmental Politics 13(4).

Hellström A. & Wennerhag M. (2103), "National Myth-Making and Populist Mobilization in Scandinavia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Partecipazione e conflitto 6(3)

Sörbom A. & Wennerhag M. (2013). "Individualization, Life Politics, and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice Movement". Critical Sociology 39(3)

Peterson A., Wahlström M., Wennerhag M., Christancho C. & Sabucedo J.-M. (2012) "May Day demonstration in five European countries". Mobilization: The International Quarterly 17(3).

Peterson A., Wahlström M. & Wennerhag M. (2012) "Swedish trade unionism: A renewed social movement?" Economic and Industrial Democracy 33(4)

Wennerhag M. (2012), "Demonstrerandets normalisering?", i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red.), I framtidens skugga: 42 kapitel om politik, medier och samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Göteborg: SOM-institutet.

Wennerhag M. (2010). "Another modernity is possible? The global justice movement and the transformations of politics", Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 11(2).

Wennerhag, M. (2008), ”The Spatial Transformations of Grassroots Activism”, i Ana Betancour (red.), Global Cities. Stockholm: Arkitekturmuseet.

Wennerhag, M. och Adrienne Sörbom (2008), ”Jag och resten av världen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2008.

Wennerhag, M. (2007). ”En annan värld är möjlig”, i Erik Amnå (red.), En ny demokrati. Research report no 4 from Global utmaning. Stockholm: Global utmaning.

Wennerhag M. (2006). ”Mångfald och enhet i den globala rättviserörelsen”, i Andrew Jamison och Åsa Wettergren (red.), Sociala rörelser. Lund: Studentlitteratur.

Wennerhag M. (2004). ”Gränslös politik och demokrati i rörelse”, i Adrienne Sörbom (ed.), Den tömda demokratin - och vägarna tillbaka till makten. Stockholm: Agora.

Wennerhag M. (2003). ”Globaliseringsrörelsen – en ny social rörelse eller en klassisk konfliktdimension i nytt sammanhang?”. Sociologisk forskning, nr 3 2003.

Wennerhag M. (2002). “Globalization Movement Comes to Town Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, Studies in Political Economy, nr 67.


Rapporter

Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag & Michiel De Vydt (red.) (2020), Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20–27 September, 2019, in 19 cities around the world Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag, Kajsa Emilsson & Håkan Johansson (2019). ”Country reports: Sweden”, s. 19–31 i Mattias Wahlström, Piotr Kocyba, Michiel De Vydtand & Joost de Moor (red.), Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Urval av populärvetenskapliga publikationer, forskningsinformation och dylik mer populärt inriktad information:

Intervjuas i artikel i Svenska Dagbladet, ”Forskare: Mer fientlig inställning till klimataktivister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, 2022.01.02.

Intervjuas i artikel ”Fler demonstrerar nu än på 60-talet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Svenska Dagbladet 2020.06.09.

Intervjuas i ledarartikel ”Det är tjejer som får saker att hända. Unga kvinnor har fått en ledarroll i de globala klimatprotesterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Aftonbladet 2019.07.28.

Intervju i P4 Väst, Sveriges Radio, ”Första maj fortsatt populär demonstrationsdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. 2018.04.30.

Citeras i kulturartikel ”Samma gamla gäng: ny forskning om vem som går i Prideparaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Aftonbladet 2017.08.02.

Intervju i Sveriges Radio International, om första majs betydelse i dag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. 2013.05.01.

Intervju i Sydsvenskan, reportaget "Medelklassen tågar mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". 2012.04.30.

"Radikalitet på repeat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." [om Occupy-rörelsen], i Helsingborgs Dagblad 2011.10.23.

Den globala rättviserörelsen är inte död Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Göteborgs Fria Tidning 2011.06.11.

Intervju i Godmorgon världen, P1 Sveriges Radio, i reportaget ”Varför vi demonstrerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. 2011.05.01.

Hotet mot Amazonas på World Social Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Aftonbladet 2009.01.30.

Globalrörelsens politik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, i Arena nr 2 2008.

Avnationaliserade stater och globala konstellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” [Intervju med Saskia Sassen], i Fronesis nr 22-23 (2006).


Recensioner av Wennerhags avhandling:

Thörn, Håkan, i Sociologisk Forskning, volym 46, nr 1 (2009) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ehnmark, Anders, i Sydsvenska Dagbladet 2008-05-09 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liedman, Sven-Eric, i Dagens Nyheter 2008-04-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länk till mitt twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA