Malena Ivarsson

Malena Ivarsson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

08-608 42 02 086084202

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME248

Undervisning
Mitt arbete på Södertörns Högskola är uppdelat på två funktioner, ämnessamordning och undervisning. I min funktion som ämnessamordnare för Psykologiämnet verkar jag för att öka kvalitén i ämnets undervisning och utöka ämnet internt och externt. I min egenskap av lektor ansvarar jag för närvarande för B- och C-uppsatsundervisning. Tidigare har jag undervisat inom socialpsykologi, interkulturell psykologi, kognition, utvecklingspsykologi, genus, motivation, metod och statistik.

Forskning
Mitt forskningsintresse kretsar kring psykofysiologi, d.v.s. sambandet mellan psykologiska processer och fysiologiska reaktioner. Nuvarande forskning handlar om att undersöka sömnbeteende hos patienter med utmattningssymtom.

I maj 2014 disputerade jag med min avhandling Psycho-physiological reactions to violent video gaming: Experimental studies of heart rate variability, cortisol, sleep and emotional reactions in teenage boys. Länk Länk till annan webbplats.

Publikationer

Peer-review granskade publikationer/rapporter:

Ivarsson M, Anderson M, Åkerstedt T, Lindblad F. Playing a violent television game affects heart rate variability. Acta Paediatr. 1, 166-172, 2009.

Ivarsson M, Anderson M, Åkerstedt T, Lindblad F. Playing a violent television game does not affect saliva cortisol. Acta Paediatr. 6, 1052-1053, 2009.

Ivarsson, M., Anderson, M., Åkerstedt, T., & Lindblad, F. (2013). The effect of violent and nonviolent video games on heart rate variability, sleep, and emotions in adolescents with different violent gaming habits. Psychosomatic medicine, 75(4), 390-396.

Bakgrund
Innan universitetsstudierna arbetade jag under femton år i reklambranschen med formgivning, art-direction och fotografering, såväl som anställd som i eget företag.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.