Maria Brock

Maria Brock

Fil dr

Projektforskare

08-608 54 15 086085415

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.