Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

08-608 50 29 086085029

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Lektor och ansvarig för C-kurser Finansiella strategier och International corporate finance.

Forskare inom finansiering, med inriktning på bankväsende, bankkriser, lönsamhet och omstruktureringsprocesser ur ett internationellt perspektiv.

Projektledare för forskningssamarbete mellan Södertörns högskola och St. Petersburg statliga universitetet. Projektet: "Risker i Rysslands affärsverksamhet: problem och möjligheter i innovationssfären".

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.