Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Docent

Lektor

Jag är docent i retorik och forskar och undervisar om hur människor resonerar när det gäller klimatomställning. Jag jobbar också med högskolepedagogisk utveckling.

08-608 40 56 086084056

Institutionen för kultur och lärande

PB222

Jag är docent i retorik. Särskilt intresserad är jag hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter, spänningar, värdekrockar och i förhållande till stora samhällsutmaningar. Sedan några år fokuserar jag på sådana frågor i relation till klimatförändringar och hållbarhet. I Sverige har vi både stor kunskap om klimatkrisen och starkt engagemang. Ändå har vi höga utsläpp per capita. Hur går det ihop? Hur resonerar vi när vi gör klimatskadliga saker och vad är det som får människor att ställa om för klimatets skull? Det frågade vi oss i projektet Legitimeringsprocesser för att inte handla i klimatfrågan Länk till annan webbplats.. Inom kort påbörjar vi ett nytt projekt där vi undersöker faktorerna som påverkar människor till mer kollektiv handling för klimatets skull.

Just nu leder jag ett projekt där vi studerar vad som händer när aktuell forskning om vad som hindrar respektive påverkar människors klimatbeteenden används för att forma verksamheten i organisationer som arbetar med energi- och resurseffektivisering. När klimatet kräver att vi avstår Länk till annan webbplats.. Om du vill veta mer om min forskning lyssna på podden Klimatgap Länk till annan webbplats. eller på mitt sommarprat i P1 2023 Länk till annan webbplats..

Jag arbetar också med högskolepedagogisk utveckling. Under tio år ledde jag Högskolepedagogiska enheten som genomför utbildningar samt handleder och stödjer arbetslag i utvecklingsarbete, men nu har jag lämnat över ledarskapet och fokuserar huvudsakligen mitt högskolepedagogiska arbete på hur vi kan utbilda våra studenter så att de blir rustade för att verka med sin kunskap och som medborgare i förhållande till svåra samhällsutmaningar (som klimatkrisen). I den här artikeln Länk till annan webbplats. sammanfattar jag några av mina tankar.

I botten är jag som sagt retoriker. Jag disputerade hösten 2012 på avhandlingen: Topos som meningsskapare Länk till annan webbplats.. Den handlar om hur vi kan arbeta öppet, men samtidigt kritiskt och kvalificerat med många samtidiga perspektiv, något som är relevant idag i ett samhälle med ökad förändringstakt och svåra utmaningar som exempelvis klimatkrisen. När det gäller sådana frågor är den retoriska toposläran en användbar retorisk metod för analys, idégenerering och perspektivbyte. Den uppstod, med Aristoteles som huvudingenjör, som ett svar på behovet att kunna hantera problem som är av ett föränderligt eller mångsidigt slag, som till exempel praktiska politiska frågor eller moraliska dilemman där man inte bara kan luta sig mot generella principer eftersom man för det första inte helt kan förutse alla relevanta dimensioner och för det andra för att flera värden, till och med motriktade, kan vara giltiga samtidigt. Topos lutar sig inte som principer mot fenomenens inre eller essentiella strukturer, utan mot kloka människors tidigare bedömningar i liknande frågor eller mot den gemensamma insikten i en kulturkrets eller praxisgemenskap. Genom att fånga upp återkommande resonemangsformer och infallsvinklar som tycks fungera, genom att söka deras gemensamma drag och kategorisera dem i grupper så kunde man återanvända dem på nya frågor. De här toposen kunde man sedan använda som tillfälliga stödpunkter både för tankeutveckling, argumentation och kritik. I min avhandling undersöker jag bland annat hur toposläran kan fungera som en kognitiv verktygslåda för perspektivtänkande. Det i sin tur öppnar för en högskolepedagogik som utvecklar studenters kritiska och reflexiva tänkande.

Här finner du min personliga hemsida Länk till annan webbplats..

 


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.