Maris Männiste

Maris Männiste

Jag arbetar som Postdoc Fellow i AUTO-WELF-projektet. Min forskning för närvarande är relaterad till datafikation inom utbildning och automatiserat beslutsfattande.

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.