Mårten Michanek

Mårten Michanek

Doktorand

Doktorand i litteraturvetenskap, inriktad på barn- och ungdomslitteratur. Tillhör forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier.

08-608 42 43 086084243

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Jag är intresserad av läsmotstånd och skolmotstånd i barnlitteraturen. Hur förstås barn som inte vill läsa eller gå i skolan? Och vad görs åt/med dem? En preliminär utgångspunkt är att tänka på både barnlitteraturen och skolan som platser för subjektivering, i bemärkelsen att de försöker forma vilka barn är, vad de kan och hur de uppfattar sig själva.

Under 2024 undervisar jag inom lärarutbildningen, främst i barn- och ungdomslitteratur.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.