Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Doktorand

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

08-608 52 90 086085290

Institutionen för kultur och lärande

076 229 97 22 0762299722

PD219

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA