Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

08-608 52 80 086085280

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA