Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Docent

Programsamordnare

Lektor

Medieteknik/spelforskning, media och (marknads)kommunikation, organisations-vetenskap, masterprogramsamordning

08-608 52 80 086085280

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

  • Fält: medieteknik/spelforskning, media och (marknads)kommunikation, organisationsvetenskap
  • Sammanhang: spelmarknadsföring, PR/reklam-industrin, samverkan akademi-industry, medialisering, varumärken, politisk kommunikation via sociala medier
  • Verkstad: programansvarig för master i användarupplevelse och design av interaktiva medier,

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA