Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Docent

Programsamordnare

Lektor

Medieteknik/spelforskning, media och (marknads)kommunikation, organisations-vetenskap, masterprogramsamordning

08-608 52 80 086085280

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

  • Fält: medieteknik/spelforskning, media och (marknads)kommunikation, organisationsvetenskap
  • Sammanhang: spelmarknadsföring, PR/reklam-industrin, samverkan akademi-industry, medialisering, varumärken, politisk kommunikation via sociala medier
  • Verkstad: programansvarig för master i användarupplevelse och design av interaktiva medier,

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.