Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

08-608 45 60 086084560

Institutionen för samhällsvetenskaper

Forskar om relationer mellan journalister och deras politiska källor

Politisk kommunikation

Ledarens kommunikation

Formell och informell tillit

Strategisk kommunikation

Regeringens kommunikation

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.