Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion.

08-608 49 80 086084980

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333A

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion.

Utgångspunkten för min forskning är ett antropologiskt intresse att förstå människan i samhälle och i organisationer, hur teknologier och IKT används i syfte att förmedla idéer, kunskap och värderingar. Fokus ligger inte enbart i människors samspel med tekniken in situ utan också hur denna interaktion är möjlig och konventioner, strukturer och normer som utgör den. Ofta handlar min forskning om video medierade möten med fokus på det som sker bortom den omedelbara användningssituationen. Jag är intresserad av de idéer och konventioner som utgör teknikanvändning och analyserar de verksamheter inom vilka användning sker och genom vilka den blir meningsfullt.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.