Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Prefekt

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion. För närvarande har jag dock uppdrag som prefekt för Institutionen för polisiärt arbete.

08-608 49 80 086084980

Institutionen för polisiärt arbete

LO541

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion.

Utgångspunkten för min forskning är ett antropologiskt intresse att förstå människan i samhälle och i organisationer, hur teknologier och IKT används i syfte att förmedla idéer, kunskap och värderingar. Fokus ligger inte enbart i människors samspel med tekniken in situ utan också hur denna interaktion är möjlig och konventioner, strukturer och normer som utgör den. Ofta handlar min forskning om video medierade möten med fokus på det som sker bortom den omedelbara användningssituationen. Jag är intresserad av de idéer och konventioner som utgör teknikanvändning och analyserar de verksamheter inom vilka användning sker och genom vilka den blir meningsfullt.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA