Monica Mitlin

Monica Mitlin

Doktorand

Begreppen meningsskapande och meningsfullhet i förskolan som omsorgs- och utbildningskontext. Filosofiska ingångar är vardagsspråksfilosofin och psykoanalytiskt influerad marxism.

08-608 42 66 086084266

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.