Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Min forskning fokuserar på svensk/nordisk historia och politik; samtidigt studerar jag historia om antifascism i Italien.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.