Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

My PhD project focuses on how unborn human has been valued and protected in Swedish abortion politics between 1935-2021.

08-608 53 79 086085379

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.