Natallia Pashkevich

Natallia Pashkevich

Lektor

Natallia Pashkevich är lektor inom företagsekonomi, Södertörns högskola

08-608 53 56 086085356

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA