Nazem Tahvilzadeh

Nazem Tahvilzadeh

Jag forskar och undervisar i offentlig förvaltning, politik och demokratiteori med fokus på politiska processer, städer och styrning i samtiden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.