Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Jag lektor och docent i statsvetenskap.

08-608 40 75 086084075

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Mitt akademiska huvudintresse ligger inom jämförande europeisk politik, med fokus på politiska partier. Jag är även intresserad av fallorienterade metoder samt empirisk teori.

Min undervisning omfattar kurser om jämförande politik och metod.

När det gäller forskninglänk till annan webbplats leder jag forskningsprojektet Political Parties and their Leaderslänk till annan webbplats, som genomföras genom Party Leadership Networklänk till annan webbplats. Citeringar av mina publikationer kan hittas via Google Scholarlänk till annan webbplats.

Jag sitter i styrgruppen för högskolans Centrum för studier av politikens organisering.

En kortare CV kan hittas via denna länklänk till annan webbplats.

Jag har även en Telegram-kanallänk till annan webbplats (som är kopplad till Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, RSSlänk till annan webbplats och Atomlänk till annan webbplats).


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Power and Selection in Comparative Perspective

Political Parties and their Leaders