Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i post- och dekolonial filosofi, afrokaribiskt och urfolkstänkande med bas i samtida kontinentalfilosofi, feminism och fenomenologi.

08-608 46 20 086084620

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Nicholas Smith, lektor i Filosofi. Har arbetat på Södertörns filosofiämne sedan 2000 och blev fast anställd 2010.

Projektledare för Decolonizing Phenomenologies (2016-2018), där även Madina Tlostanova medverkar (professor vid Tema Genus, Linköpings Universitet).

Medverkade i forskningsprojektet Perceptions of the Other; Aesthetics, Ethics and Prejudice (2012-2015 med Cecilia Sjöholm och Rebecka Thor), där jag skrev om den koloniala skillnaden, varseblivning och fördomar utifrån ett reviderat fenomenologiskt perspektiv, postkolonial feminism och psykoanalys (www.perceptionsoftheother.se).

Fil. dr. vid Stockholms Universitet 2010 på en avhandling om fenomenologi och psykoanalys med titeln: Towards a Phenomenology of Repression: A Husserlian reply to the Freudian challenge. Avhandlingen, som fokuserar på Husserls senare genetiska fenomenologi, utgår från Freuds bestämning av det dynamiskt omedvetna och fr.a. bortträngningens problematik. Länk till Open Access pdf: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:357531

Smith är specialiserad på 1900- och 2000-talets västerländska filosofi med inriktning på fenomenologi, dekonstruktion, psykoanalytisk teori samt postkolonial teori och feministisk filosofi. Översättare och fackgranskare av fransk och tysk filosofi. Visiting scholar vid Husserl-Archives i Leuven. Har undervisat på PUC i Rio de Janeiro.

Från 2013-2015 organiserade jag International Symposium for Phenomenology, med årliga sammankomster i Perugia, Italien.

Sedan 2012 är jag medlem i redaktionsgruppen för tidskriften Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy.
Peer reviewer for Studia Phaenomenologica http://studia-phaenomenologica.com/, and for Uppsala University Series in Gender Research: Crossroads of Knowledge, Springer Publications.

Publikationer i urval:

 • Nicolas Smith (& Jonna Bornemark), “Introduction”, Jonna Bornemark & Nicolas Smith (ed.s), Phenomenology of Pregnancy (Stockholm: Södertörn University Press, 2016) pp. 7-14
 • Nicolas Smith, “Phenomenology of Pregnancy—a Cure for Philosophy?”, Jonna Bornemark & Nicolas Smith (ed.s), Phenomenology of Pregnancy (Stockholm: Södertörn University Press, 2016) pp. 15-49
 • "The World Beyond Europe as Spirit: Transcendental Prejudice and Phenomenology", in Japanese translation, in Logos kai Fainomenon. Annual review of the Phenomenological Association of Japan, vol. 30 (Tokyo, 2014), p. 31-47. 現象学年報;Genshogaku nenpo 日本現象学会 編/日本現象学会 ISSN:0289-825X
 • "Disavowal, Ignorance and the Colonial Difference: Rethinking Phenomenology From the Start", commissioned work, to be published in Bulletin dAnalyse Phénoménologique.
 • "Association in Husserl and Freud – passivity and the unconscious", commisioned work, to be published in Luiz-Carlos Pereira & Marcia Cavalcante Schuback (ed.), Time and Form (Rio de Janeiro, 2013)
 • "The Temporality of Sexual Life in Husserl and Freud", in Jonna Bornemark and Marcia Cavalcante (ed.s), Phenomenology of Eros. Södertörn Philosophical Studies vol. 10 (Stockholm: Södertörn University, 2012), pp. 171-192 http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:524042
 • "Self-Alteration and Temporality: the Radicalized and Universal Reductions in Husserls Late Thinking (au-delà de Derrida)", in Dermot Moran and Hans Rainer Sepp (ed.s), Phenomenology 2010 vol. 4. Selected Essays from Northern Europe: Traditions, Transitions and Challenges (Bucharest: Zeta Books, 2011), p. 51-86
 • "Husserl och kroppens fenomenologi" in Sven-Olov Wallenstein (red.), Edmund Husserl (Stockholm: Axl Books, 2010)
  "... (why Husserl) ... (why Husserl is more contemporary than time itself) ... (time itself) ...", in SITE Magazine no. 26-27 (2009) http://www.sitemagazine.net/issues/26-27/26-27.pdf
 • "Där faran är som störst. Recension av G. Karlsson, Psykoanalysen i nytt ljus", i Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 2007
 • "Texten som skulle få tiden att framträda. Husserls sista manuskript om tidsmedvetandet" (Svenska Dagbladet, Under Strecket 2006-07-30) http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_13332334.asp
 • "Freuds tre begrepp om det omedvetna" (i Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2 2003, p. 19-31)
 • "Husserls Logische Untersuchungen – Centenary", i Journal Phänomenologie. Zeitschrift für Phänomenologie, Hermeneutik und französische Gegenwartsphilosophie, 15/2001
 • "Kropp och kött. Psykoanalysens position inom Merleau-Pontys sena tänkande", i Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2 2001)

Översättningar samt redaktörskap i urval

 • Jacques Derrida, Lagens kraft (Symposion, 2005), transkription samt medöversättare tillsammans med Fredrika Spindler
  Redaktör (med Hans Ruin) för Södertörn Philosophical Studies, vol. 1 (2003):
 • "Hermeneutik och tradition. Gadamer och den grekiska filosofin".
  Transkription och fackgranskning av Paul Ricœurs manuskript
 • "Interpretation in history", ingår i Meaning and Interpretation. Conference held in Stockholm, September 24-26 1998. (Ed. Dag Prawitz. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 55. Stockholm 2002).
 • Initiativtagare till och medöversättare (vol. 1) av Edmund Husserl, Logiska Undersökningar (3 vol., Thales, 1998-2002), tillsammans med Jim Jakobsson och Karl Weigelt.
 • Dessutom ett flertal översättningar beställda av Konstfrämjandet i Stockholm; Forum, centrum för nutidskonst (Stockholm) och Art Produktion Evenemang (Stockholm).

Samarbeten med konstnärer (urval)

 • "Roland Perssons Silicone Dreams - Art, Perception and Politics", i Roland Persson, The Phenomenon of Materializing a Dream (Stockholm, 2014); författare och textredaktör New Spaces, New Times. The Problematics of Translation, curator till konstutställning november 2013 (med Anna Stina Erlandsson, Monica Larsson, Gunnel Pettersson and Yumiko Shiozaki) på The Botanical Garden FUREAI, Shibuya City, Tokyo
 • "Turnaroundphrase" (katalogtext till Martin Ålund, separatutställning på Konstakademin samt Galleri ALP/Peter Bergman, april 2009) "Reflektioner kring The Shining. En kort film om ett övergivet hus" (En film av Filippa von Krusenstjerna, Martin Ålund & Anna Stina Erlandsson; multimediabok Stockholm, 2006)


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA