Nikolay Zakharov

Nikolay Zakharov

Docent

Lektor

08-608 45 98 086084598

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Mitt huvudforskningsområde är social teori, speciellt forskning om ras och etnicitet. Jag har disputerat med avhandlingen "Attaining Whiteness. A Sociological Study of Race and Racialization in Russia". Jag har också skrivit om rasism i Ryssland, sociala rörelser och det civila samhället. Andra forskningsintressen inkluderar religion och nationalism i f.d. Sovjetrepublikerna.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA