Nikolina Nordin

Nikolina Nordin

Doktorand

Doktorand i bibliotek-och informationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt berör unga personers deltagande i digitala läsgemenskaper.

08-608 52 99 086085299

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.