Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

08-608 45 07 086084507

Högskoleledningen

MA916

Jag är fil.dr i litteraturvetenskap samt docent och högskolelektor i retorik. Sedan vårterminen 2011 är jag prorektor vid Södertörns högskola.

I min forskning har jag huvudsakligen studerat politisk retorik i Sverige mellan ca 1600 och 1850, men också retorikundervisningens teori och historia samt den klassiska retorikens betydelse i Carl von Linnés vetenskapliga tänkande. Ett särskilt intresseområde är förhållandet mellan retorik, politik och praktisk kunskap, liksom retorik och historiografi i äldre tid. Bland mina publicerade skrifter kan nämnas doktorsavhandlingen Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (Gidlunds förlag,1999), projektantologin En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte (Norstedts, 2010), uppsatsen "Att skriva sig till klokhet" i Progymnasmata. Retorikens bortglömda text- och tankeform (Rhetor förlag, 2003) samt artikeln "Historien i regeringskonstens tjänst" i uppslagsverket Svenska historiker från medeltid till våra dagar (Norstedts, 2009). I ett tidigare forskningsprojekt har jag tillsammans med andra forskare studerat 1600-talets omfattande hyllningslitteratur till svenska kungliga personer som en förmodern offentlighetsform och arena för politisk kommunikation.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.