Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Jag är högskolelektor och docent i retorik. Sedan 1 mars 2020 är jag prorektor och ställföreträdande myndighetschef.

08-608 45 07 086084507

Högskoleledningen

070 207 69 66 0702076966

MA916

Jag är fil.dr i litteraturvetenskap samt docent och högskolelektor i retorik. Sedan vårterminen 2011 är jag prorektor vid Södertörns högskola.

I min forskning har jag huvudsakligen studerat politisk retorik i Sverige mellan ca 1600 och 1850, men också retorikundervisningens teori och historia samt den klassiska retorikens betydelse i Carl von Linnés vetenskapliga tänkande. Ett särskilt intresseområde är förhållandet mellan retorik, politik och praktisk kunskap, liksom retorik och historiografi i äldre tid. Bland mina publicerade skrifter kan nämnas doktorsavhandlingen Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (Gidlunds förlag,1999), projektantologin En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte (Norstedts, 2010), uppsatsen "Att skriva sig till klokhet" i Progymnasmata. Retorikens bortglömda text- och tankeform (Rhetor förlag, 2003) samt artikeln "Historien i regeringskonstens tjänst" i uppslagsverket Svenska historiker från medeltid till våra dagar (Norstedts, 2009). I ett tidigare forskningsprojekt har jag tillsammans med andra forskare studerat 1600-talets omfattande hyllningslitteratur till svenska kungliga personer som en förmodern offentlighetsform och arena för politisk kommunikation.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA