Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

08-608 52 64 086085264

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.