Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges engagemang i Östersjöregionen genom Nationernas förbund under mellankrigstiden.

08-608 52 79 086085279

Institutionen för historia och samtidsstudier

073 586 85 88 0735868588

MA795A

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA